Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Projekt jedynki

20.01.2009 00:00
Komitet Sterujący Euroregionu Silesia zaakceptował realizację polsko-czeskiego projektu edukacyjnego pt. „Sport przez wieki i kraje” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej SP1 w Raciborzu i Vrchni 19 w Opawie. Jego pomysłodawczyniami i autorkami są nauczycielki Beata Joszko, Joanna Kurpis i Ewa Wawoczny.

Projekt pt. „Sport przez wieki i kraje” dotyczy wymiany sportowej i kulturalnej młodzieży polsko – czeskiego pogranicza. Dzięki wprowadzeniu do projektu treści historycznych dzieci dowiedzą się: jak sport rozwijał się na przestrzeni wieków; czym sport jest w życiu współczesnego człowieka, a jakie znaczenie miał dla ludzi kilkaset lat temu; kim był dawny sportowiec i jaki był jego status społeczny. Młodzież pozna korzenie kilku dyscyplin sportowych i to jak ewoluowały one od powstania do dnia dzisiejszego. Treści bazować będą na wspólnym dziedzictwie kulturowym, co wpłynie na kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego i wzmocnienie atrakcyjności regionu pogranicza, dla społeczności lokalnej Raciborza jak i Opawy. Ważnym priorytetem będzie umacnianie solidarności
i więzi międzyludzkich, które przyczynią się do formowania postaw prorodzinnych, prospołecznych i budowania tożsamości regionalnej.

W ramach projektu odbędzie się osiem imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych: dwa obozy narciarsko-snowboardowe w czeskim Visalaje (5-dniowy) dla dzieci z klas I - III i w czeskim Jovorovym Vrchu (6-dniowy) dla dzieci z klas IV - VI, dwa turnieje rycerskie z średniowiecznymi zabawami plebejskimi w Byczynie, dla dzieci młodszych i starszych (oba 3-dniowe), spotkanie w czeskim Vitkowie (5-dniowe) dotyczące historii sportów wodnych, rowerowych i pieszych, spotkanie w Wiśle (3-dniowe) pt. „Górskie wędrówki i gawędy o sportach górskich”, średniowieczny turniej konny w SP1 w Raciborzu oraz wystawa fotografii z realizacji projektu w Raciborzu i Opawie. W ramach realizacji ośmiu działań na terenie Polski i Czech weźmie w nich udział 800 uczestników (dzieci, pedagogów i gości).

Projekt dofinansowany zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa - „Przekraczamy granice”.

(opr. e)

  • Numer: 3 (875)
  • Data wydania: 20.01.09