Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Dajcie co łaska

21.02.2006 00:00
Ponad 2 mln zł mogą zyskać raciborskie organizacje pożytku publicznego pod warunkiem, że podatnicy wykażą dla nich w tym roku większą niż dotąd szczodrość. Inaczej masa pieniędzy popłynie do Warszawy.
Większość z nas narzeka, że państwo źle wydaje nasze pieniądze. Jednak kiedy sami mamy możliwość decydowania, na jaki cel zostaną przeznaczone, wówczas z tej możliwości nie chcemy korzystać. Każdy z podatników, wyjąwszy przedsiębiorców rozliczających się liniową stawką 19 proc. oraz osoby uzyskujące dochód ze sprzedaży akcji, może tymczasem do 1 proc. należnego od siebie podatku przekazać dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. O kwotę datku można następnie pomniejszyć daninę należną fiskusowi.
 
W powiecie raciborskim jest się o co bić. W 2004 r. tutejsi mieszkańcy uzyskali ponad 1,037 mld zł dochodu (dane za 2005 r. będą dostępne po zakończeniu tegorocznej akcji składania PIT-ów). Zakładając, że każdy średnio zapłacił tylko 25 proc. podatku (w rzeczywistości obowiązują skale 19, 30 i 40 proc.), to otrzymujemy kwotę ponad 259 mln zł. Jeden procent z tego to 2,59 mln zł. Tyle, lekko licząc, może teoretycznie wpłynąć od podatników na konta organizacji pożytku publicznego, tzw. ngo.
 
Czy wpłynie? Niestety, patrząc na efekty ubiegłorocznych zabiegów o hojność raciborzan można mieć co do tego poważne wątpliwości. Z pozyskaniem pieniędzy od ludzi duże nadzieje wiązano w Starostwie. Pędzono co sił, by zdążyć z rejestracją Fundacji na Rzecz Szpitala Rejonowego jako ngo, po aptekach i w innych miejscach publicznych wykładano gotowe druki przelewów, a pieniądze wpłaciło raptem 500 z ponad 55 tys. raciborskich podatników. Na koncie fundacji znalazło się 40 tys. zł, co można uznać raczej za symbol społecznej znieczulicy niż sukces i to w sytuacji, gdy narzekamy na wyposażenie szpitali w sprzęt. Fundacja zaś stawia sobie za cel, by właśnie doposażyć oddziały w nowoczesną aparaturę.
 
W tym roku w konkury o pieniądze podatników staje już znacznie więcej miejscowych. Na specjalnej liście publikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest ich aż 11 (http://opp.ms.gov.pl/). Czy szczodrość raciborzan będzie większa, czas pokaże.
 
Organizacje pożytku publicznego, których wsparcie upoważnia do pomniejszenia o 1 proc. należnego podatku za 2005 r.:
 
1. Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON” ul. Rybnicka 28 m 1;
2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” ul. Wojska Polskiego 18 m 14;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach;
4. Stowarzyszenie „Persona” na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego ul. Karola Miarki 7 m 1;
5. Śląskie Towarzystwo Gospodarcze „Pro Europa” pl. Dworcowy 16
6. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, ul. Zamkowa 3 Łubowice;
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna dłoń” ul. Żółkiewskiego 22;
8. Raciborski Fundusz Lokalny ul. Rzeźnicza 8;
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” ul. Ocicka 4;
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu-Markowicach;
11. Fundacja na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
 
W kolejnych numerach „NR” znajdziecie Państwo obszerne notki o każdej z tych organizacji.
 
Urząd Skarbowy w Raciborzu informuje
 
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może w zeznaniu rocznym za 2005 r. ( PIT-36 lub PIT-37 ), pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości dokonanej wpłaty, nie więcej jednak niż 1 proc. należnego podatku wykazanego w zeznaniu za rok 2005. Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  może podlegać odliczeniu,  jeżeli podatnik dokonał jej w terminie  od 1 maja  do 31 grudnia 2005 r. oraz od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania. W tym roku termin złożenia zeznania  upływa  2 maja 2006 r. Kwotę zmniejszenia podatku zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. Urzędowy wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie internetowej Izby Skarbowej  w Katowicach www.isnet.katowice.pl , bądź bezpośrednio na stronach internetowych  www.pozytek.gov.pl , http://opp.ms.gov.pl. W przypadku wątpliwości, z pytaniami można zwrócić się do Urzędu Skarbowego w Raciborzu – sala obsługi podatnika – pokój nr 3, tel. (032) 415-59-91 wew. 303.
 
Grzegorz Wawoczny
  • Numer: 8 (723)
  • Data wydania: 21.02.06