Wtorek, 13 kwietnia 2021

imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina

RSS

Wieści gminne

16.11.2004 00:00
                  
Kuźnia Raciborska

Od 2 do 13 listopada trwały badania medyczne w ramach śląskiej edycji Polskiego Projektu 400 Miast. Wziął w nich udział NZOZ Amicus Med z Kuźni Raciborskiej. Mieszkańcy mogli bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego, oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Głównym celem akcji była poprawa wykrywalności nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych oraz zespołu metabolicznego. Pacjenci, u których zostały wykryte zmiany chorobowe będą kierowani na pogłębione badania w poradniach. Program ma też zachęcać do regularnego przyjmowania leków, zmiany stylu życia, a także do efektywnej współpracy z lekarzem.

Gminna oświata się kurczy. Z roku na rok ubywa dzieci w szkołach. W nowym roku szkolnym w szkołach uruchomiono 70 oddziałów, o 4 mniej niż w roku poprzednim. W szkołach podstawowych jest 38 oddziałów, w gimnazjach 20, zaś w szkołach ponadgimnazjalnych 12. Trochę lepiej sytuacja wygląda w przedszkolach. Uruchomiono 15 oddziałów przedszkolnych, w tym 9 klas zerowych. Liczba oddziałów w stosunku do ubiegłego roku nie zmieniła się, wzrosła natomiast liczebność dzieci w grupie, co świadczy o większym zainteresowaniu rodzin opieką przedszkolną.

Wiejski Ośrodek Kultury w Jankowicach zaprasza w sobotę 20 listopada o godzinie 19:00 na wesoły wieczór andrzejkowy, który ubarwią gry, zabawy i konkursy. Gościom zagra zespół Sabat. W cenie biletu, obok wielkiej porcji dobrej zabawy, obiad i deser. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 410-31-54 lub 410-34-42.

Nędza

Na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła plany: rozwoju lokalnego, gospodarki odpadami na lata 2004-2015 i ochrony środowiska na lata 2004-2015 oraz strategię rozwoju gminy do 2011 r.

W Zawadzie Książęcej powstanie punkt apteczny. Na ten cel zaadaptowano pomieszczenie po byłej poczcie.

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy Nędza. Ci pierwsi muszą przepracować 20, ci drudzy 22 godziny.

Radni uchwalili regulamin wynagradzania nauczycieli, który będzie obowiązywał w 2005 r.

Radni zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osady Trawniki na temat ustalenia urzędowej nazwy jako część wsi Nędza. Zamiast Trawniki Osada byłaby to Trawniki - część wsi Nędza.

Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 22 listopada. Tematem głównym będą ceny wody na 2005r. Najprawdopodobniej stawka, wskutek zmniejszenia dotacji gminnej do działalności wodociągów, wzrośnie o 2-3 grosze za kubik.

Trwa procedura rejestracyjna Górnośląskiego Stowarzyszenia Kolejowego w Nędzy, które zamierza odtworzyć ruch kolejki wąskotorowej na odcinku leżącym w granicach Nędzy. Chodzi o przejazdy turystyczne od Szymocic w stronę Babic. Stowarzyszenie, które współtworzą głównie miejscowi i raciborscy kolejarze, ma się też zająć renowacją zachowanego budynku dworca w Starej Nędzy.

14 listopada w Nędzy miało miejsce uroczyste poświęcenie figury i kapliczki świętego Huberta.

28 października w szkole w Nędzy odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”. Tematem prelekcji Krystiana Strzondały było „Postrzeganie Czechów i Polaków przez młodzież licealną Raciborza u kresu XX wieku”.

Krzyżanowice

Od 15 listopada zmieniły się, na prośbę mieszkańców, godziny pracy Urzędu Gminy. W czwartki urząd będzie czynny w godz. 8-17.00, w pt. 7.00-14.00. Od poniedziałku do środy w godz. 7.00-15.00 (tak jak do tej pory).

Gmina przystąpiła do konkursu pod nazwą „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”. Ma zamiar uzyskać unijną dotację na przebudowę ulicy Parkowej w Tworkowie.

Gmina stara się także o dotacje w ramach innego unijnego programu, tym razem odnowy wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego. Chce je przeznaczyć na remont ul. Rymera w Zabełkowie, parkingu przy remizie strażackiej w Owsiszczach oraz remont parkingów przy remizie i ul. Głównej w Tworkowie.

Rada Gminy zatwierdziła wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej w gminie na lata 2004-2008. Obejmuje on, począwszy od 2006 r., wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice etap II oraz, od 2005 r., modernizację wodociągu Zabełków-Rudyszwałd-Chałupki - spinka wodociągów SUW Borucin i SUW Rudyszwałd.

  • Numer: 47 (657)
  • Data wydania: 16.11.04