środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

W skrócie - powiat raciborski

01.01.2003 00:00
 • Referat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu informuje, że termin wymiany praw jazdy wydanych przed 31 grudnia 1983 r. został przedłużony do dnia 31 marca 2003 r.
 • Rada Powiatu przyjęła tegoroczny budżetu. Dochody mają wynieść 62,82 mln zł, zaś wydatki 63,4 mln zł.
 • Podatek od posiadania psów wyniesie w tym roku w Raciborzu 40 zł. Emeryci i renciści prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe zapłacą 20 zł. Zniżka dotyczy tylko jednego psa. Podatek płatny jest bez wezwania do 31 marca, jeżeli zaś nabycie psa nastąpiło po 1 stycznia zapłacić trzeba połowę należnej stawki do 31 lipca. Poboru dokonują inkasenci, spół-dzielnie mieszkaniowe oraz oddziały gospodarki mieszkaniowej.
 • W minionym roku wzrosła w powiecie raciborskim, w porównaniu do roku 2001, liczba pożarów - wynika ze sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W trzech pierwszych kwartałach stwierdzono ich 459. Starty z tego wynikłe oszacowano na 639 tys. zł (były mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). W sumie strażacy odnotowali 990 zdarzeń, które wymagały ich interwencji. Wśród przyczyn pożarów często pojawiają się umyślne podpalenia. W okresie I-IX ’02 odnotowano ich aż 170. Mniej niż rok wcześniej było alarmów fałszywych. 155 razy usuwano roje os i szerszeni. 
 • Iwona Poniszowska z Raciborza, wychowanka Pracowni Rękodzieła Artystycznego Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha, otrzymała wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej w Turku. Tytuł jej pracy - „Moje miasto”. Została przygotowana pod okiem Reginy Bronder.
 • Aleksander Wolski nie jest już dyrektorem likwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Z końcem roku upłynął mu angaż. Na jego fotel został powołany lek. med. Stefan Maślanka.
 • Prezydent Raciborza ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków oraz komendanta straży miejskiej.
 • W związku z rezygnacją byłego starosty z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Rejonowego jak i wyborem nowych władz samorządowych powiatu, zaszła konieczność odwołania starej Rady i powołania nowej. Zasiadają w niej teraz: Wilhelm Wolnik, Marek Wróbel, Renata Budziosz, Janusz Feliksiak, Marian Kolega, Elżbieta Kuśnierz, Edmund Pazurek, Józef Stukator, Franciszek Waniek i Jerzy Wziontek. Ostateczna decyzja co do składu miała zapaść na sesji powiatu 30 grudnia, już po zamknięciu tego numeru „NR”.
 • Ocena działań zarządu powiatu w zakresie wdrażania strategii rozwoju w 2002 r. oraz ustalenie planu funkcjonalnego Szpitala Rejonowego - to główne tematy pierwszej, styczniowej sesji Rady Powiatu. W lutym radni mają się zająć programem restrukturyzacji lecznicy, zaś w marcu zmianami w planie restrukturyzacji ponadgimnazjalnych placówek oświatowych.
 • Zarząd powiatu podjął decyzję o utworzeniu pogotowia opiekuńczego. W praktyce jest to małżeństwo współdziałające z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mogące przyjąć w każdej chwili dzieci w wieku do 5-6 lat. Już teraz osoby te pełnią rolę rodziny zastępczej, wychowując i własne dzieci. Powiat myśli też o uruchomieniu pogotowia opiekuńczego dla dzieci starszych. Ma się znajdować w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
 • Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wynika z niego, że najczęściej stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: zabudowy działek zagrodowych, stanu technicznego lub niewłaściwej eksploatacji mieszkań w budynkach wielorodzinnych a także lokalizacji reklam usytuowanych przy drogach krajowych. Wydano 6 decyzji dotyczących rozbiórek oraz 12 związanych z samowolną zmianą sposobu użytkowania. W 14 przypadkach nakazano wstrzymanie robót budowlanych z powodu prowadzenia ich bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia lub realnego zagrożenia bezpieczeństwa mienia i ludzi. Stwierdzono 9 samowoli budowlanych. 4 związane z tym sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej.
 • Michał Kalicki, uczeń Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu (op. Ewa Koczwara) zajął III miejsce w konkursie pt. „Mój najpiękniejszy list” w Rejonowym Urzędzie Poczty w Rybniku. Na konkurs zostało nadesłanych około 300 prac z całego regionu.
 • 16 grudnia w zameczku w Chałupkach odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty powiatu raciborskiego.
 • 22 grudnia odbyło się kolejne uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy służby kandydackiej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
 • W 2002 r. z dotacji na zwalczanie chorób u pszczół skorzystało Koło Pszczelarzy w Brzeziu oraz Miejskie Koło Pszczelarzy w Raciborzu Dotacja w wysokości 2.800 zł. została wykorzystana w całości.
 • W 2002 r. z dotacji na konserwację rowów melioracyjnych, położonych na terenie miasta Racibórz, skorzystała miejska Spółka Wodna. Dotacja w wysokości 50 tys. zł została wykorzystana do końca minionego roku.
 • 9 stycznia o godz. 17.30 Raciborski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Mieszkaniowa” zaprasza na spotkanie swoich członków i osób zainteresowanych sprawami gospodarki mieszkaniowej. Odbędzie się ono w świetlicy PGL Dom przy ul. Polnej. Od 13 stycznia Stowarzyszenie organizuje także stałe dyżury w lokalu przy ul. Batorego 4/6c, które będą się odbywać w poniedziałki od godz. 11.00 do 13.00 oraz we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00. Telefon kontaktowy 604 302 839.
 • Powiat raciborski chce nabyć od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rybniku bazę przy ul. 1 Maja (prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków). Miałaby się tu znajdować baza Powiatowego Zarządu Dróg. Kwota transakcji wyniesie 300 tys. zł. Zostanie zapłacona przez powiat raciborski w ratach.
 • Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 5 zorganizowali, 16 grudnia, akcję „I ty możesz zostać Mikołajem”. Uczniowie z G5 przez cały miesiąc przynosili własne zabawki, gry planszowe, przybory. Pedagod SP11 wraz z opiekunem Szkolnego Koła PCK SP11 pomogli w przygotowaniu uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich ze szkoły podstawowej. Uczennice z G5 przebrane za mikołajki wręczyły paczki maluchom. Akcję zainicjowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła PCK G5 Grażyna i Dariusz Malinowscy.
 • Koncert Noworoczny z udziałem Agnieszki Fatygi (sopran) oraz Raciborskiej Orkiestry Kameralnej odbędzie się w niedzielę 5 stycznia w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury. Orkiestrą dyrygował będzie Andrzej Rosół. Początek koncertu o godz. 18.00. W programie utwory J.Straussa, W.A. Mozarta, G.Bizeta, G.Gerschwina i G.Verdiego, G.Millera i J.Escobara. Bilety kosztują 20 i 25 zł. Można je kupić w RCK w godz. 9.00-17.00. Informacje tel. 415 31 72.
 • Nowości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Raciborzu przy ul. Słowackiego: Michalska I. - Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej; Cieszyńska J. - Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji; Krajobraz kulturowy Łodzi w nauczaniu młodzieży - warsztaty dla nauczycieli i metodyków; Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III (redakcja I. Adamek); Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej (red. Z. Uryga); Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej (red. I. Adamek); Nowacki T. - Nowy słownik pedagogiki pracy; Jazowska-Gomulska M. - Oswajanie z kulturą w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dzieci i młodzieży; Wyczesany J. - Pedagogika upośledzonych umysłowo; Podmioty opieki i wychowania (red. Z. Brańka).
 • Numer: 1 (560)
 • Data wydania: 01.01.03