środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Radny do raportu

01.01.2003 00:00
Radni powiatowi będą tracić część diety za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesjach i komisjach. Ma to dyscyplinować tzw. funkcyjnych rajców, którzy dotychczas „bimbali” sobie do woli, bo i tak pieniądze im się należały. Do zmniejszenia diet doszło na ostatniej sesji Rady Miasta.

W minionej kadencji Rady Powiatu zjawisko opuszczania sesji i komisji przez radnych funkcyjnych było dość nagminne. Ci radni to przewodniczący, jego zastępcy, nieetatowi członkowie zarządu oraz szefowie komisji, w sumie jedenaście osób. Otrzymują diety nie za udział w posiedzeniu, ale zryczałtowaną wypłacaną co miesiąc. Dotychczas opuszczenie jakichś obrad nie powodowało utraty diety. Teraz ma się to zmienić.

Zadecyduje o tym regulamin wypłacania diet, który w formie projektu uchwały był wprowadzony do porządku obrad ostatniej w minionym roku sesji Rady Powiatu (odbyła się 30 grudnia po zamknięciu tego numeru „NR”). Z zapisów wynika, iż akt ten ma charakter typowo dyscyplinujący. Każdy z rajców funkcyjnych, który bez usprawiedliwienia opuści sesję Rady utraci 40 proc. należnej diety. Opuszczając posiedzenie swojej komisji straci 30 proc. Członkowie zarządu powiatu zapłacą za nieusprawiedliwioną absencję 20 proc.

Do wypłaty pełnej kwoty nie wystarczy jedynie wpisać się na listę na początku obrad zarówno sesji jak i komisji. Trzeba to również zrobić na ich końcu. Nieobecność na części posiedzeń traktowana będzie jako nieobecność w ogóle. Co więcej, 15 proc. z należnej diety zostanie potrącone w przypadku nie stawienia się na czas na sali po zakończeniu przerwy.

Co radni mogą stracić? Miesięczna dieta przewodniczącego Rady to 1520 zł. Dwóch wiceprzewodniczących dostaje po 1368 zł. 1520 zł mają też nieetatowi członkowie zarządu powiatu. Szefom komisji przypada 1216 zł. Za udział w sesji radny nie obdzielony żadnymi funkcjami dostaje 304 zł, zaś za udział w komisji 152 zł.

Obniżka diet radnych nastąpiła w Radzie Miasta. Stało się tak na wniosek siedmiu radnych rządzącej koalicji Ruch Samorządowy „Racibórz 2000” oraz TMZR. Przewodniczący Rady otrzymywał dotychczas miesięcznie 1800 zł (90 proc. podstawy wynikającej z przepisów budżetowych na danych rok), a teraz dostanie około 1620, czyli o 10 proc. mniej. Jego zastępcy i szefowie komisji mieli 1620 zł, a teraz dostaną 1440, również o 10 proc. mniej. Nie zmienią się diety radnych za udział w sesji (360 zł) oraz komisji (180 zł). Do skasowania tych dwóch ostatnich diet wystarczy podpis na liście obecności. Nie trzeba wcale siedzieć na całym posiedzeniu. 30 proc. należnej diety straci przewodniczący Komisji jeśli jest nieobecny na jej posiedzeniu.

Grzegorz Wawoczny

  • Numer: 1 (560)
  • Data wydania: 01.01.03