Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Wieści gminne

27.11.2002 00:00

Kuźnia Raciborska

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej rajcy nowej kadencji wybrali na stanowisko przewodniczącego Manfreda Wronę z Rud. Pełnił już tą funkcję w Radzie poprzedniej kadencji. Wiceprzewodniczącym Rady został Antoni Głowski. Szefowie komisji Rady będą wybrani na kolejnej sesji. Na swojego zastępcę burmistrz Ernest Emrich powołał Ritę Serafin. Dotychczasowy wiceburmistrz Andrzej Migus został sekretarzem miasta. Zastąpił na tym stanowisku odwołaną Elżbietę Gumienny.

Krzyżanowice
 
Szefem Rady Gminy na kolejną kadencję został Artur Krzykała z Tworkowa, a jego zastępczynią i jednocześnie szefową Komisji Budżetu i Finansów radna Urszula Fas. Komisją Rewizyjną Rady pokieruje Gerard Kretek, Komisją Bezpieczeństwa Krystian Rybarz, Komisją Oświaty Stefania Morawiec, Komisją Rolnictwa Norbert Ćwik, zaś Komisją Zdrowia Zuzanna Kwiatkowska-Lustig. Nowy wójt Leonard Fulneczek pozostawił na stanowisku dotychczasowego zastępcę wójta, Maksymiliana Lamczyka. Odpowiada on za inwestycje i gospodarkę komunalną.

Wójt Krzyżanowic Leonard Fulneczek będzie zarabiał 5749 zł brutto, czyli niecałe 3,8 tys. zł netto.
 
28 listopada ze swoim recitalem wystąpi w tworkowskim Centrum Kultury Anna Wyszkoni z zespołu Łzy. Znana w Polsce wokalistka pochodzi z tej miejscowości. Początek koncertu o godz. 18.00.

Krzanowice
 
Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2002-2006 został 51-letni Henryk Tumulka, radny od czterech kadencji, zaś wiceprzewodniczącym 60-letni Ernest Hnida, w Radzie od trzech kadencji. Na szefa Komisji Rewizyjnej wybrano 45-letniego Józef Abrahamczyka. Szefowie sześciu resortowych komisji zostaną wybrani na kolejnej sesji, która odbędzie się prawdopodobnie 6 grudnia.
 
W Gimnazjum w Krzanowicach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach uruchomiono nowoczesne pracownie informatyczne. W ich uruchomieniu pomogły władze gminy i rodzice.

Burmistrz Manfred Abrahamczyk będzie reprezentował gminę w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Raciborzu.
 
Gmina sprzeda swoje udziały w Rejonie Energetycznym Racibórz- GZE Sp. z o.o. Nabędzie je firma Obrót Gliwice Sp. z o.o. za 7,5 tys. zł.

Nędza
 
Tutejsi radni na swym pierwszym posiedzeniu wybrali jedynie przewodniczącego i zastępcę. Tym pierwszym został Waldemar Wiesner z Nędzy. Jego zastępcą Gerard Pannek z Ciechowic. 25 listopada, już po zamknięciu tego numeru „NR”, odbyła się kolejna sesja, na której obsadzono stanowiska szefów komisji, ustalono wysokość diet oraz pensji nowego wójta Franciszka Marcola. Przystąpiono także do zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego.

Rudnik
 
Przewodniczącym nowej Rady Gminy został Norbert Parys, zaś jego zastępcą Zygfryd Sochiera. Komisję Rewizyjną tworzą: Hubert Skornia, Teresa Neblik, Antoni Strzeduła, Marek Górkiewicz i Stanisława Szynol. Szefową Komisji Budżetu i Finansów została Teresa Neblik, Wiesława Marciniak Komisji Związków i Porozumień Komunalnych, Mienia Komunalnego i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a Helga Sekuła Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Nowym wójtem przypomnijmy jest 28-letni Dominik Konieczny.

Rudy
 
1 grudnia w zespole klasztorno-pałacowym odbędzie się promocja albumu „Dawne Rudy - Das alte Rauden”, który zawiera sto reprodukcji dawnych pocztówek i zdjęć rodziny książęcej. Towarzyszyć jej będzie wystawa pt. „Rudy na dawnej pocztówce”. Tego dnia będzie można nabyć wydawnictwo w promocyjnej cenie, w której znajdzie się cegiełka na odbudowę opactwa. Do każdego egzemplarza zostanie dołączony gratis atrakcyjny kalendarz rudzki na 2003 r.
 
Wystawę prehistoryczną ukazującą zamierzchłe dzieje ludzkości na terenie Górnego Śląska i gospodarkę rudzkich cystersów można oglądać w piwnicy szpitaliku dra Rogera, w którym mieści się rudzki oddział Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Dotychczas eksponaty (m.in. repliki narzędzi, ubiorów, zrekonstruowane chaty z czasów mezolitu) były prezentowane w terenie w okresie wiosenno-letnim oraz podczas wrześniowym dymarek, kiedy to prezentowano sposoby wytapiania żelaza w cysterskich kuźnicach. Obok nich pokazany jest także tutejszy ekosystem w przysłowiowej pigułce. Są to akwaria z rakami oraz rybami rzecznymi i stawowymi a także barwne rysunki poglądowe na ścianie. Dzięki zorganizowaniu stałej wystawy możliwe będzie całoroczne prowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkół, które dotychczas wykazują duże zainteresowanie Rudami.

  • Numer: 48 (555)
  • Data wydania: 27.11.02