Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Wiesci gminne

13.11.2002 00:00

Kuźnia Raciborska

W Jankowicach wstrzymano prace związane z budową wodociągu. Jeden z właścicieli nie zgodził się na wejście na jego grunt.

Odwołany dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej wrócił do pracy. Wypowiedzenie było rozpatrywane przez sąd pracy, przed którym doszło do ugody. W związku z tym, że Leon Klon w styczniu będzie obchodził jubileusz 40 lat pracy zawodowej, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przesunięto o jeden miesiąc.
 
Rada Miejska przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Został ona opracowany na co najmniej pięć lat i obejmuje w szczególności prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków, opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Zarząd poinformował także radnych, że obecnie budynki stanowiące własność gminy nie stwarzają zagrożenia życia dla osób w nich mieszkających.
 
Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pod nazwą modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej. Po przetargu kwota potrzebna na inwestycję uległa zmniejszeniu i dlatego też gmina mniej pożyczy z Funduszu.

Krzyżanowice
 
Najprawdopodobniej na 15 listopada zwołana zostanie pierwsza sesja nowej Rady Gminy.

Krzanowice
 
MKS Krzanowice 05 w przedszkolu, zaś myśliwi zrzeszeni w Kole Myśliwskim Bażant w sali Domu Kultury w Borucinie zorganizowali, 9 listopada, bal andrzejkowy. Dochód z imprezy w przedszkolu był przeznaczony na potrzeby placówki. Koło Bażant zrzesza myśliwych z Krzanowic, Krzyżanowic, Rudnika i Pietrowic Wielkich.
 
Firma Sumax z Krakowa wygrała ogłoszony przez Urząd Miejski przetarg na sporządzenie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków, którą zamierza wybudować gmina. Sumex opracuje także tzw. montaż finansowy i postara się o uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Jak powiedział nam burmistrz Manfred Abrahamczyk, roboty mogłyby ruszyć już pod koniec drugiego kwartału przyszłego roku. Oczyszczalnia ma odpowiadać wszystkim najnowszym standardom. Będą w niej zastosowane najnowocześniejsze dostępne technologie.
 
Burmistrz Manfred Abrahamczyk, który już w pierwszej turze wygrał 27 października wybory, pozostawił na stanowisku swojego dotychczasowego zastępcę Andrzeja Jelonka.
 
Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej odbędzie się 14 listopada. Trwają jeszcze ustalenia, kto obejmie funkcje przewodniczącego, zastępcy i szefów komisji.
 
Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem miasta i gminy. Radni zapoznają się z dokumentem prawdopodobnie już na sesji 14 listopada.
 
Miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic umowę preferencyjnej pożyczki na kwotę 230 tys. zł, która zostanie przeznaczona na modernizację układu filtracyjnego w Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie. Inwestycja jest realizowana wspólnie z gminą Krzyżanowice.
 
Wiosną przyszłego roku ruszy budowa dodatkowego pasa ruchu dla samochodów ciężarowych na przejściu granicznym w Pietraszynie. Będzie tam również zamontowana waga. Kończą się prace przy opracowywaniu dokumentacji. Inwestycję sfinansuje wojewoda. Prowadzona będzie przez Urząd Miejski.

Rudy
 
W miejscowym zespole klasztorno-pałacowym pojawiła się nowa wystawa, tym razem dawnych urządzeń grających i telewizorów. Leciwe eksponaty - radia i radyjka, telewizory, patefony a także archaiczne mierniki pochodzą głównie z prywatnych zbiorów raciborzanina Władysława Cegleckiego. Można też obejrzeć starą literaturę (książki i gazety) radiotechniczną. Nadal też czynna jest wystawa fotograficzna pt. „Sacrum et profanum”, na której prezentowane są zdjęcia mogił i cmentarzy odkrytych przez archeologów i badaczy w Raciborzu, Tworkowie, Rudach i Brzeźnicy. Czynna będzie do końca października. Udostępniło ją
Muzeum w Raciborzu.

  • Numer: 46 (553)
  • Data wydania: 13.11.02