Niedziela, 26 stycznia 2020

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Zasłużony dla Krzyżanowic

16.10.2002 00:00
W miniony czwartek odbyła się już ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Krzyżanowice. W pierwszej roboczej części posiedzenia, radni podjęli kilka aktualnych uchwał. W południe zaś nastąpiło uroczyste zakończenie obrad połączone z podsumowaniem czterech minionych lat sprawowania władzy przez samorząd gminny.

Wszystkim radnym, a także pracownikom urzędu, sołtysom oraz organizacjom społecznym współpracującym z radą podziękował przewodniczący Artur Krzykała. Wybrana w 1998 r. Rada Gminy Krzyżanowice liczyła po raz ostatni 22 radnych - przypomniał. W minionej kadencji odbyło się ogółem 36 sesji, a frekwencja była bardzo wysoka i sięgała średnio 90 proc. Radni podjęli w sumie 419 uchwał.
 
Minione cztery lata były okresem trudnym, ale bardzo owocnym - przyznał wicewójt Maksymilian Lamczyk. Dzięki właściwej polityce polegającej na pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz w postaci dotacji i niskooprocentowanych pożyczek w gminie udało się przeprowadzić wiele poważnych inwestycji, m.in. zgazyfikowano wszystkie sołectwa, oddano do użytku składowisko odpadów komunalnych, wybudowano i wyremontowano 16 km dróg gminnych i 70 km dróg transportu rolnego, stanęła kolejna nowa sala gimnastyczna, pozostał prawie niezmieniony stan oświaty, a Krzyżanowice są dziś partnerem pięciu zagranicznych gmin. Jeszcze w październiku rozpocznie się budowa nowej nitki wodociągowej z Borucina do Bieńkowic - wyliczał wicewójt.
 
Wszyscy zgodni byli co do jednego, że inicjatorem a jednocześnie osobą, która troszczyła się o pozyskiwanie finansów na realizację przeprowadzonych w gminie zadań jest wójt Wilhelm Wolnik.
 
Odchodzącemu ze swego stanowiska nestorowi raciborskiego samorządu, Wilhelmowi Wolnikowi krzyżanowiccy radni przyznali honorowy tytuł „Zasłużony dla gminy Krzyżanowice”. Akt ten delegacja wraz z przewodniczącym rady Arturem Krzykałą przekazała wójtowi podczas wizyty w szpitalu, gdzie ze względu na zły stan zdrowia, obecnie przebywa.
 
Wilhelm Wolnik pełniący obowiązki wójta przez prawie 28 lat, rozpoczynał swą służbę dla gminy jako 22-letni nauczyciel. Wybrany 1 maja 1974 r. na włodarza gminy, funkcję tę pełni do dziś, z dwuletnią przerwą (1989-1991), kiedy to był posłem na Sejm RP.
 
Nietuzinkowa postać, bezgranicznie oddana pracy i traktująca swe obowiązki jako społeczną misję, wzbudza podziw, szacunek oraz jest niedoścignionym przykładem dla wielu nie tylko lokalnych samorządowców. To właśnie wójtowi Wilhelmowi Wolnikowi mieszkańcy zawdzięczają mądrze prowadzoną w gminie politykę społeczno-gospodarczą, a determinacja z jaką zawsze dążył do wyznaczanych sobie celów wzbudza podziw i respekt. Starał się, by wszystkim żyło się dobrze i wygodnie; wodociągi, gazyfikacja i telefonizacja gminy, wyremontowane drogi, nowoczesne ośrodki zdrowia, oświata wraz z całą infrastrukturą, a w ostatnim czasie starania o budowę kanalizacji sanitarnej w gminie - to ważne, choć tylko jednostkowe przykłady działań, którym poświęcił swe życie. Najważniejszy jest jednak dla niego człowiek. Dlatego zawsze troszył się o mieszkańców, służył pomocą różnym grupom zawodowym gminy, w szczególności rolnikom, opiekował się podopiecznymi DPS w Krzyżanowicach, systematycznie odwiedzał najstarszych mieszkańców. Nie zabrakło go również w momentach tak dramatycznych, jak powódź, która nawiedzała gminę aż pięciokrotnie. Stojąc na czele komitetu przeciwpowodziowego kierował akcjami profesjonalnie, a co ważniejsze skutecznie. Pomimo, że zdecydował zakończyć swą karierę zawodową, pozostanie autorytetem dla następców, którzy powinni korzystać z mądrej polityki rządzenia gminą.

(os)

PS. Za naszym pośrednictwem wójt W. Wolnik dziękuje za wyróżnienie pzewodniczącemu Rady Gminy Arturowi Krzykale, radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim mieszkańcom.

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02