Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Zwykłe niedbalstwo

24.07.2002 00:00

Tegoroczne nawałnice deszczu powodują wiele lokalnych podtopień. Zawodowa i ochotnicza straż pożarna bardzo często musi wypompowywać wodę z zalanych piwnic i suteren. Niestety nie zawsze wezwanie strażaków jest uzasadnione. W co piątym przypadku, jak powiedziano w raciborskiej komendzie PSP, okazuje się, że powodem podtopienia jest niedrożna kratka ściekowa w piwnicy albo na placu wokół domu. Póki nie ma zagrożenia ludzie nie czyszczą przydomowej kanalizacji. Co więcej, kiedy już zalewa wolą wezwać straż niż samemu działać - twierdzą strażacy. Ludzie powinni mieć świadomość, że takie postępowanie może zwiększyć zagrożenia w miejscu, gdzie pomoc straży jest bardziej potrzebna.

Do poważnego podtopienia, którego skutki neutralizowali raciborscy strażacy, doszło niedawno w Rybniku Czerwionce. Nad górniczym wyrobiskiem osiadł grunt i wytworzył się lej, w którym zebrała się woda opadowa. Znajdujące się tu domy znalazły się nieraz do wysokości parteru pod wodą. Najbardziej zagrożone zalaniami wskutek nawałnic są w powiecie raciborskim takie miejscowości, jak: Owsiszcze, Krzyżanowice, Ponięcice oraz ulica Starowiejska w samym Raciborzu.

(w)

  • Numer: 30 (538)
  • Data wydania: 24.07.02