Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Duchu Święty przyjdź

03.07.2002 00:00
W klasztorze misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego „Annuncjata” w Raciborzu odbyła się, 16 czerwca, niecodzienna uroczystość. 36 uczniów Gimnazjum Specjalnego przyjęło sakrament bierzmowania, a uczeń klasy III przystąpił do pierwszej Komunii Świętej.

W kaplicy była przygotowana dekoracja, która pomogła wejść zebranym w sedno zbliżającej się uroczystości. Przedstawiała Ducha Świętego w postaci gołębicy oraz siedem płomieni, symbolizujących siedem darów Ducha Świętego. Młodzież była odświętnie ubrana i bardzo skupiona. Z twarzy emanowała radość z tego, że już za kilka minut przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Kiedy zegar wybił godz. 10.00 rozległ się dzwonek - gong na rozpoczęcie mszy św. Celebrował ją jego ekscelencja ks. bp Jan Bagiński z Opola. Współkoncelebrował ks. dr Krzysztof Matysek, dyr. Wydziału Katechetycznego w Opolu. Uczestniczył w niej również o. Józef Tyczka SVD - kapelan sióstr, który przywitał ks. biskupa Jana i poprosił go o przewodniczenie w tej uroczystości Ks. bp bardzo uroczyście, w sposób prosty i zrozumiały, skierował słowo Boże do uczestników liturgii eucharystycznej. W homilii podkreślił ważność wiary w życiu chrześcijanina - „Człowiek wierzący w Boga jest podobny do człowieka, który buduje na skale, na Chrystusie i na pewno się nie zawiedzie”. Przy śpiewie „Przybądź Duchu Stworzycielu” młodzież otrzymała sakrament bierzmowania. Czuło się powiew Ducha Świętego, tak jak 2 tys. lat temu w Wieczerniku. W procesji z darami uczniowie do ołtarza przynieśli Biblię, świecę oraz chleb i wino. Po Komunii Św., którą po raz pierwszy przyjął Dawid Kostrzewa, i modlitwie końcowej A. Korycka, przedstawicielka młodzieży, podziękowała ks. biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania. S. Jolanta Radomyska, katechetka, która przygotowała uczniów do przyjęcia sakramentów, podziękowała młodzieży, rodzicom, wychowawcom klas III, obecnym na uroczystości, oraz dyrektor Szkoły Specjalnej Grażynie Płonce za udaną współpracę w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania.
 
Wszyscy będziemy długo pamiętać przeżytą uroczystość i prosimy dobrego Boga, abyśmy dzięki światłu Ducha Świętego umieli na każdy dzień wyznawać naszą wiarę, bronić jej i według niej żyć.

S. Jolanta Radomyska

  • Numer: 27 (535)
  • Data wydania: 03.07.02