Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Łączność na 102

03.07.2002 00:00
Podstawą dobrego działania służb ratowniczych w czasie klęski żywiołowej jest sprawny system telekomunikacji. Od ubiegłego tygodnia działa on już w powiecie raciborskim. Należy do najnowocześniejszych w kraju.

18 radiotelefonów bazowych, 20 radiotelefonów przenośnych i 3 radiotelefony przewoźne - z tego składa się nowoczesny system łączności na wypadek działania w stanie klęski żywiołowej, który zakupiło miasto w ramach Lokalnego Programu Ograniczania Skutków Powodzi, którego wdrożenie wsparł kwotą 1,6 mln zł Bank Światowy. Na zakup urządzeń do łączności przeznaczono 484,6 tys. zł, z czego miasto dało 87,4 tys. zł. Do współpracy ratusz zaprosił powiat. Zdaniem wicestarosty Krzysztofa Kowalewskiego, jest to dowód, że w przypadku zagrożeń obie jednostki samorządu potrafią efektywnie współdziałać. Powiatowi podlega wiele służb, m.in. straż pożarna, bez której system byłby nieefektywny.
 
Generalnie celem uruchomienia „Systemu Łączności Radiotelefonicznej” jest zapewnienie niezawodnej wymiany informacji i dyspozycji oraz usprawnianie koordynacji działań służb ratowniczych i jednostek współdziałających oraz gmin w okresie zagrożeń klęskami żywiołowymi. Bez tego trudno mówić o koordynacji, która ma na celu nie tylko spowodowanie szybkiego działania, ale i efektywne wykorzystanie sprzętu i ludzi.
 
Użytkownikami raciborskiej sieci są: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu - jako jednostka bazowa i wiodąca (w siedzibie centrum funkcjonuje stacja radiotelefoniczna zapewniająca całodobową łączność powiatu z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego); stacje bazowe w urzędach miast i gmin powiatu raciborskiego; stacje radiotelefoniczne w siedzibach służb dyspozytorskich m.in. takich jednostek jak: wodociągi, Radio Vanessa, szpital, gazownia, zakład energetyczny oraz ruchome stacje radiotelefoniczne przydzielane służbom prowadzącym działania ratownicze. Realizacja łączności odbywać się będzie w ramach przydzielonych przez MSWiA częstotliwości radiowych. Co istotne, jest niezależna od publicznych operatorów telekomunikacyjnych. Jednostka centralna umieszczona została w komendzie straży pożarnej. Dodatkowo zainstalowano nadajnik cyfrowego systemu przywoławczego, z którego mogą korzystać jednostki OSP, zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, pracownicy szpitali oraz dowolne inne służby zainteresowane alarmowaniem swoich pracowników. System przywoławczy zainstalowano aby uniezależnić się od operatorów telefonii komórkowej GSM.
 
Jakie są podstawowe zalety wdrożonego rozwiązania technicznego? Użytkownicy sieci radiowej są wyposażeni w radiotelefony nasobne i stacjonarne. System umożliwia łączność na wspólnym kanale radiowym ze Starostwem i kluczowymi służbami biorącymi udział przy prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej. Oddzielny kanał łączności radiowej stanowi powiązanie urzędu gminy z pozostałymi instytucjami mającymi wpływ na sprawne prowadzenie akcji przeciwpowodziowej. Niskie są koszty budowy i eksploatacji sieci. System radiokomunikacyjny obejmuje szereg urządzeń pozwalających na usprawnienie pracy operatorów sieci radiokomunikacyjnych, zwiększenie i optymalizację osiąganych zasięgów radiowych oraz instalację bardziej rozbudowanych systemów składających się z wielu stanowisk dyspozytorskich oraz powiązanych z nimi stacji bazowych - wylicza Waldemar Tański, szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej.

(waw)

  • Numer: 27 (535)
  • Data wydania: 03.07.02