Poniedziałek, 30 marca 2020

imieniny: Amelii, Kwiryna, Dobromira

RSS

Już łatwiej można kupić działkę rolną

05.07.2019 00:00 red

Już nie trzeba być rolnikiem, żeby kupić nieduże działki rolne oraz grunty w miastach. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy ułatwiającą obrót ziemią rolną.

Tym samym działki rolne do 1 ha oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem – tak dziś stanowi znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Przed dwoma lat, ustawą z 14 kwietnia 2016 r. wprowadzono m.in. ograniczenia w obrocie ziemią poprzez wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową i prywatną. Dotychczas nierolnik mógł nabyć nieruchomość tylko o powierzchni do 0,3 ha.

Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na terenie wsi jak i miasta.

Według nowych przepisów, nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

Nowela rozszerza też grupę osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość – o rodzeństwo, rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Ponadto, w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by KOWR – za zgodą ministra rolnictwa – ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania finansowe. Pieniądze te mają pozwolić m.in. na sfinansowanie działalności narodowego holdingu spożywczego, który ma wkrótce powstać.

(Michał Boroń – PAP)

  • Numer: 33
  • Data wydania: 05.07.19
Czytaj e-gazetę