Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Samorząd studencki z PWSZ: poczuliśmy się potraktowani przedmiotowo przez rektora

23.09.2020 20:45 | 14 komentarzy | ma.w

- Dobra współpraca pomiędzy władzami Uczelni a Samorządem Studenckim jest dla nas bardzo ważna, ale biorąc pod uwagę ostatnie okoliczności nieco się skomplikowała - przekazali nam studenci z raciborskiej PWSZ. Odsłaniają kulisy rozmów z rektorem dr. Strózikiem i tłumaczą, kogo widzieliby w funkcji swego prorektora.

Samorząd studencki z PWSZ: poczuliśmy się potraktowani przedmiotowo przez rektora
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

We wtorek 22 września rektor PWSZ dr Paweł Strózik oświadczył, że samorząd studencki nie przyjął kandydatury na prorektora, co mocno utrudnia mu sprawowanie funkcji i działalność uczelni. Jak zareagowaliście na to oświadczenie?

W odniesieniu do opublikowanego oświadczenia Rektora z 22 września, na stronie uczelni PWSZ w Raciborzu, portalach nowiny.pl i naszraciborz.pl z naszego punktu widzenia sytuacja wyglądała nieco inaczej. Od momentu wyboru Rektora czyli od pierwszej połowy lipca, aż do początku dnia 10 września, Rektor elekt a później Rektor dr Paweł Strózik, nie podjął próby skontaktowania się z nami (Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego), aby przedstawić koncepcję rozwoju Uczelni związaną bezpośrednio ze sprawami studenckimi. Dopiero w dniu 10 września zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Rektorem.

Dr Strózik podał w oświadczeniu wideo, że jego spotkanie ze studentami przebiegało w miłej atmosferze. Jak wy je odebraliście?

Początkowo ta rozmowa przebiegała w sposób neutralny, jednak w dalszym jej toku dało się odczuć wyraźnie nacisk Rektora na wybór wskazanego przez Niego kandydata na Prorektora.

Jak zareagowaliście na tę propozycję? Rektor przekazał, że została wstępnie zaakceptowana.

W tym momencie nie personalia tej osoby były najistotniejsze, ale sposób potraktowania nas, przedstawicieli studentów. Nikt nie rozmawiał z nami wcześniej. Straszono, że musimy podpisać zgodę od razu, bo jej brak dezorganizuje pracę i funkcjonowanie uczelni. W naszym odczuciu rozmowa miała charakter rozmowy zwierzchnika z podwładnym, byliśmy traktowani przedmiotowo, nasze stwierdzenie, że musimy się naradzić i podjąć decyzję kolegialnie, nie spotkało się z przychylnością Rektora. Po spotkaniu z Rektorem zorganizowaliśmy spotkanie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i po dyskusji, w głosowaniu tajnym, zgodnie z regulaminem, podjęliśmy w drodze Uchwały decyzję o braku poparcia tej kandydatury.

Kto według was powinien być nowym Prorektorem ds. dydaktyki i studentów?

Naszym zdaniem powinna być to osoba, która na co dzień jest zaangażowana w pracę ze studentami, w zdecydowanie większym stopniu niż wynika to z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na naszej Uczelni są wykładowcy z tzw. pasją – przyjaciele i mistrzowie dla studentów, np. osoby bezinteresownie zaangażowane w pracę Kół Naukowych czy sekcje AZS.

Jak Rektor przyjął Waszą decyzję - brak akceptacji dla jego propozycji?

Chcielibyśmy o tym zapomnieć jak najszybciej. Nawet jeszcze teraz, jak przypominamy sobie to zdarzenie to „włos staje dęba”. W momencie składania pisma miała miejsce odmowa przyjęcia decyzji samorządu przez Panią sekretarkę z Rektoratu, ze względu na potrzebę akceptacji decyzji przez Rektora, co odbieramy jako przedmiotowe traktowanie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, występującego w imieniu wszystkich studentów naszej Uczelni. Rektor poprosił naszego przedstawiciela do gabinetu i jak dowiedział się o decyzji, którą podjęliśmy, zaczął podniesionym głosem negować ją, strasząc, że dezorganizujemy pracę Uczelni, a nawet grożąc. Po czym kazał wyjść, przemyśleć i dostarczyć decyzję samorządu, jakiej oczekiwał. Zgodnie 
z Regulaminem RUSS uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy swojego składu i mają one charakter wiążący.

Czy Rektor zaproponował wam nową kandydaturę na funkcję Prorektora?

Tak, informację o nowej kandydaturze otrzymaliśmy telefonicznie z Rektoratu 18 września r. Dzisiaj, 23 września odebraliśmy pismo, ale podobnie, jak to było wcześniej - bez poprzedzających je konsultacji.

Jaka zatem będzie Wasza opinia na temat nowej propozycji?

Trudno powiedzieć w tej chwili. Decyzję, zgodnie z regulaminem, podejmiemy kolegialnie. Dobra współpraca pomiędzy władzami Uczelni a Samorządem Studenckim jest dla nas bardzo ważna, ale biorąc pod uwagę ostatnie okoliczności, nieco się skomplikowała. Jest nam przykro, że jesteśmy tak traktowani, gdyż studiujemy na PWSZ z wyboru i chcemy jak najmilej wspominać okres studiów. Przy okazji warto zwrócić uwagę na następujące informacje:

  1. Dr Paweł Strózik był Prorektorem ds. dydaktyki i studentów w latach 2015-2019 i pomimo wniosku poprzedniej Pani Rektor dr hab. inż. Ewy Stachury, nie uzyskał akceptacji studentów na przedłużenie kadencji na kolejny rok akademicki 2019/2020.
  2. Wśród 10 członków Senatu, zgłaszających jego kandydaturę na Rektora w obecnej kadencji, nie znalazł się żaden senator z grupy studentów.

Odpowiedzi członków samorządu na powyższe pytania udzielono za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu.

Ludzie:

Paweł Strózik

Paweł Strózik

Rektor PWSZ Racibórz kadencji 2020-2024