Niedziela, 20 września 2020

imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

RSS

Restrukturyzacja Rafako stała się faktem

03.09.2020 10:16 | 0 komentarzy | ż

Zarząd Rafako S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Spółka podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy.

Restrukturyzacja Rafako stała się faktem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest elementem planu naprawczego, który daje szansę na uzdrowienie sytuacji w Rafako oraz zapewni sprawne kontynuowanie kontraktów i działalności spółki. Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji, jest istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki.

- Wynika ona przede wszystkim z realizacji nierentownych kontraktów oraz konieczności dokonania istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na przyszłe koszty - powiedział Mariusz Zawisza, prezes zarządu Rafako. - Rafako realizuje swoje kontraktowe zobowiązania i zamierza wywiązywać się z tych umów. W najbliższym czasie przedstawimy nasze propozycje i dołożymy wszelkich starań, aby porozumienia z interesariuszami zostały zawarte na partnerskich zasadach, które pozwolą nam na dalszą współpracę – dodał Mariusz Zawisza, podkreślając, że aktualnie spółka pracuje nad stworzeniem nowego modelu biznesowego oraz zamierza pozyskiwać nowe, ale tylko rentowne kontrakty.

To właśnie brak rentowności na największych kontraktach przyczynił się w decydującym stopniu do poniesionej w minionym roku straty Grupy Rafako w wysokości 473 mln zł. Ponadto w 2019 roku podjęto decyzję o dokonaniu wielomilionowych odpisów z tytułu obligacji i innych należności od spółki PBG S.A. w restrukturyzacji.

Obecnie, największym kontraktem, który realizuje spółka celowa z Grupy Rafako, E003B7 sp. z o.o., jest budowa bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. - Wniosek złożony przez Rafako nie wpływa bezpośrednio na realizację prac na kontraktach, w tym na budowie w Jaworznie. Na miesiąc przed terminem nowy blok został zsynchronizowany z krajową siecią energetyczną. Obecnie trwają zaplanowane prace rozruchowe związane z osiągnięciem mocy nominalnej – poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceprezes Rafako S.A.

i prezes zarządu E0003B7 sp. z o.o., dodając, że warunkiem dokończenia inwestycji w kontraktowym terminie do 15 listopada br. jest rozstrzygnięcie kwestii finansowych związanych z rozliczeniem kosztów niezawinionej przez Rafako awarii, do której doszło w lutym tego roku.

- Blok w Jaworznie jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju i rynku mocy. Jego oddanie do eksploatacji leży w interesie wszystkich uczestników tego projektu, od Rafako, poprzez instytucje finansujące i gwarantujące, po zamawiającego – podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki.

Nowy zarząd Rafako, od powołania w połowie sierpnia br., podjął szereg działań naprawczych, w tym dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia i radykalnego obniżenia kosztów działalności spółki.

źródło: Rafako


Zobacz również: