Wtorek, 11 sierpnia 2020

imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

RSS

Rafamet: zmiany w radzie nadzorczej, rezygnacja z wypłaty dywidendy

05.07.2019 12:30 | 0 komentarzy | żet

Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. w Kuźni Raciborskiej jest już po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które udzieliło absolutorium zarządowi przedsiębiorstwa oraz dokonało zmian w radzie nadzorczej spółki.

Rafamet: zmiany w radzie nadzorczej, rezygnacja z wypłaty dywidendy
fot. rafamet.com.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A. zostało zwołane 24 czerwca tego roku. Jego członkowie zdecydowali o niewypłaceniu dywidendy, a więc podziału zysku wypracowanego w minionym roku oraz latach ubiegłych*. Postanowiono, że 130 tys. zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy spółki, natomiast 10 tys. zł trafi do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jeszcze w maju zarząd zamierzał rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy. Zmiana tej decyzji była następstwem interwencji PKO BP, którego przedstawiciele zwrócili uwagę, że zgodnie z umową kredytową Rafamet nie powinien wypłacać dywidendy w wysokości przekraczającej 50 proc. zysku netto za rok obrotowy.

Tytułem uzupełnienia dodajmy, że w 2019 r. Rafamet spodziewa się 2,25 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży produktów, usług i towarów w wysokości 89 mln zł.

Ponadto WZA udzieliło absolutorium zarządowi przedsiębiorstwa w osobach prezesa E. Longina Wonsa oraz wiceprezesa Macieja Michalika, a także członkom rady nadzorczej: Januszowi Paruzelowi, Piotrowi Regulskiemu, Aleksandrowi Gaczkowi, Michałowi Rogatce oraz Michałowi Tatarkowi.

Wybrano również radę nadzorczą na nową kadencję. W porównaniu z dotychczasową radą, stanowiska stracili Piotr Regulski oraz Michał Rogatko. Ich miejsce zajęli Marek Kaczyński (prawnik, związany w przeszłości m.in. z Mostostalem Zabrze i Kopexem) oraz Paweł Sułecki.


* W spółkach akcyjnych Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi najwyższy organ władz przedsiębiorstwa. Prawo do udziału w WZA mają przedstawiciele akcjonariuszy posiadających ponad 5 proc. akcji spółki, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która posiada 47,2 proc. akcji, a także Funduszu Sezam (25 proc. akcji), Krzysztofa Jędrzejewskiego (8,03 proc. akcji) oraz Michała Tatarka (6,04 proc. akcji). Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje o kształcie rady nadzorczej przedsiębiorstwa, która wybiera oraz kontroluje zarząd firmy.