Wtorek, 18 czerwca 2019

imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

RSS

Raciborscy przedsiębiorcy zainteresowani unijnym wsparciem [ZDJĘCIA]

21.04.2015 12:38 | 0 komentarzy | żet

Sala konferencyjna Zamku Piastowskiego w Raciborzu wypełniła się po brzegi przedsiębiorcami z powiatu raciborskiego. Temat dotyczył ważnej dla nich kwestii - możliwości wsparcia działalności gospodarczej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (nowa perspektywa finansowa UE).

Raciborscy przedsiębiorcy zainteresowani unijnym wsparciem [ZDJĘCIA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

21 kwietnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się zorganizowane przez Raciborską Izbę Gospodarczą spotkanie, którego tematem przewodnim były możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całość została zaprezentowana przez Adrianę Witkowską ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wskazała ona, że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcom dedykowane są dwie osie - nowoczesna gospodarka oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw*.

Nowoczesna gospodarka

W ramach tej osi przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie projektów z obszaru prac badawczo-rozwojowych oraz budowy/modernizacji laboratoriów. W pierwszym przypadku maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln zł (przy czym minimalna kwota dofinansowania projektu to 200 tys. zł, a maksymalny poziom wsparcia to 80%). Środki te powinny zostać przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe (do etapu pierwszej produkcji włącznie).

W przypadku projektów przeznaczonych na laboratoria maksymalna wartość projektu wynosi 10 mln zł (wartość minimalna to 200 tys. zł, dofinansowanie RPO może sięgnąć 50%). W ramach tych projektów można tworzyć nową infrastrukturę badawczą lub modernizować istniejącą.

Konkurencyjność MŚP

Tutaj unijne wsparcie kierowane jest w obszary innowacji i nowoczesnych technologii. Celem projektów z pierwszego obszaru winien być zakup urządzeń lub tworzenie nowych produktów/usług innowacyjnych w skali województwa śląskiego. W tym przypadku wartość minimalna dofinansowania projektu wynosi 100 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł (wsparcie unijne może sięgnąć 50%).

Z kolei przez wsparcie wdrażania nowoczesnych technologii rozumie się w urzędzie marszałkowskim województwa śląskiego wsparcie nabycia nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczony do prowadzenia procesów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Nowości w RPO dla MŚP

Przy okazji wdrażania nowej perspektywy finansowej UE w urzędzie marszałkowskim zdecydowano się również na umożliwienie aplikowania drogą elektroniczną oraz udostępnienie dokumentacji konkursowej na miesiąc przed ogłoszeniem konkursu.

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej powinny zostać ogłoszone na przełomie II i III kwartału tego roku. W kolejnych miesiącach będą ogłaszane następne (aż do II kwartału 2016 roku).

Cały Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będzie dysponował kwotą 3,47 mld euro (najwięcej ze wszystkich województw).

Na zakończenie warto wspomnieć, że 7 maja o godz. 10.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu zostanie zorganizowane kolejne spotkanie dla przedsiębiorców - będzie ono dedykowane oczekiwaniom przedsiębiorców co do kierunków kształcenia młodzieży w raciborskich szkołach. Ponadto 12 maja w godz. 12.00-13.00 odbędzie się kolejna edycja Powiatowych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Udział w targach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wystawcom miejsca pod ich stoiska. Zgłoszenia pracodawców chętnych do udziału w targach przyjmowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu do 29 kwietnia tego roku.

*Osie te nie zamykają jednak możliwości aplikowania o wsparcie - tematyki wsparcia przedsiębiorczości dotykają jeszcze osie dotyczące regionalnego rynku pracy oraz regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto przedsiębiorcy mogą korzystać również ze wsparcia programów krajowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl.