Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Rzecznik praw pacjenta: brak poradni uzależnień to problem krajowy

31.01.2020 12:00 | 1 komentarz | ma.w

Uzyskaliśmy kolejną odpowiedź w sprawie dotyczącej Akcji Społecznej Nowin Raciborskich: Bezradni bez poradni.

Rzecznik praw pacjenta: brak poradni uzależnień to problem krajowy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, że już ponad rok nie funkcjonuje w Raciborzu Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, w której leczyli się mieszkańcy z całego powiatu raciborskiego. Częściowo przywrócił jej działalność, ale tylko dla raciborzan, prezydent Dariusz Polowy. Po przerwie, ta oferta zostanie wznowiona w ciągu pierwszego kwartału tego roku.

Napisaliśmy do Rzecznika Praw Pacjenta, że funkcjonująca na terenie powiatu raciborskiego od 40 lat poradnia nie uzyskała w 2018 roku kontraktu na realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Specjalistycznej opieki blisko domu zostało pozbawionych około 100 tysięcy mieszkańców ziemi raciborskiej. Na podstawie powziętych informacji Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy.

Jak czytamy w korespondencji od rzecznika, z odpowiedzi uzyskanej z NFZ wynika, że podczas przeprowadzania postępowania konkursowego w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu uwzględniono między innymi dotychczasowe rozmieszczenie potencjału wykonawczego na terenie województwa. Nie zakładano jednak kontraktowania świadczeń w każdym powiecie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na obszarze podregionu rybnickiego (obejmującego między innymi powiat raciborski) zawarto umowy z sześcioma podmiotami: dwoma w Wodzisławiu Śląskim, dwoma w Jastrzębiu Zdroju, i po jednym w Żorach i w Pszowie. Podmioty te zostały wyłonione na podstawie największej liczby punktów przyznawanych za kryteria niecenowe. Centrum Zdrowia z Raciborza zgodnie z liczbą przyznanych punktów zajęło 8. miejsce. Niska lokata była powodem, że umowa z tą spółką nie została podpisana. ŚOW NFZ nie planuje prowadzenia postępowań uzupełniających w trybie konkursu ofert na obszarze województwa śląskiego w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

– Dziękując za państwa zgłoszenie, pragnę jednocześnie zaznaczyć, że przedstawiony przez problem nie jest przypadkiem odosobnionym w skali kraju. Mając na uwadze dobro pacjentów, Rzecznik Praw Pacjenta monitoruje sytuację i podejmuje działania systemowe względem kontraktowania i realizacji świadczeń z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień – przekazał nam Grzegorz Saj Dyrektor Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego.

(oprac. m)

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza