Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Bezradni bez poradni: NFZ odsyła uzależnionych hen, za powiat

24.12.2019 10:21 | 0 komentarzy | ma.w

Po debacie prasowej, którą zorganizowaliśmy w redakcji w sprawie braku poradni terapii uzależnień, rozesłaliśmy do różnych instytucji korespondencję z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W NFZ wskazują raciborzanom Wodzisław Śląski i Jastrzębie Zdrój, gdzie sfinansowano działalność dwóch placówek w każdym z miast.

Bezradni bez poradni: NFZ odsyła uzależnionych hen, za powiat
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nowinom odpowiedział Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia - Centrala w Warszawie. W piśmie zwróciliśmy uwagę na skutki braku kontraktu z funduszem dla placówki świadczącej pomoc dla mieszkańców ziemi raciborskiej.

Oto treść odpowiedzi:

Okres obowiązywania większości umów w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawartych przez Śląski OW NFZ zakończył się z dniem 31 grudnia 2018 r., zatem w celu zabezpieczenia świadczeń na kolejne lata Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art. 139 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.), ogłosił dnia 30 sierpnia 2018 r., postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Postępowania w zakresie świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu prowadzone w trybie konkursu ofert w ww. zakresie świadczeń zostały ogłoszone na 16 grup powiatów, w tym na obszar powiatów - tzw. podregionu rybnickiego, obejmującego powiaty i miasta: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie —Zdrój, Żory.

Przy planowaniu obszarów kontraktowania pod uwagę wzięto między innymi dotychczasowe rozmieszczenie potencjału wykonawczego na terenie województwa.

W ramach ww. postępowania obejmującego podregion rybnicki zaplanowano zawarcie siedmiu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ostatecznie w wyniku . rozstrzygniętych postępowań konkursowych zawarto umowy z sześcioma podmiotami, tj. z dwoma podmiotami w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdroju, oraz po jednym w Żorach oraz Pszowie. Przy czym cała wartość postępowania przeznaczona dla ww. obszaru została wyczerpana.

Należy podkreślić, iż wybór ofert do zawarcia umów dokonany został w oparciu o pozycje zajmowane przez oferty w tzw. rankingu końcowym. Komisje dokonały wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym do wyczerpania wartości postepowania. Wskazać należy, ze oferta złożona przez Centrum Zdrowia Sp. zo.o. w Raciborzu zajęła 8 pozycję w rankingu końcowym z liczbą punktów za kryteria nie cenowe - 25 punktów, przy czym ostatnia wybrana oferta nad linią odcięcia uzyskała za ww. kryteria 30 punktów.

Reasumując oferta Centrum Zdrowia z Raciborza nie mogła zostać wybrana do zawarcia umowy.

Ponad to należy podkreślić, iż postępowania konkursowe podlegają przepisom, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1897), dając tym samym gwarancję, równego traktowania każdego z oferentów, a co za tym idzie, podział wartości kwoty postępowania nie opiera się na swobodnym uznaniu płatnika.