Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

03.11.2019 16:00 | 1 komentarz | mad

W ubiegłym roku krzanowicka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) wystosowała do mieszkańców 23 wezwania na spotkania po tym, jak do członków gremium dotarły informacje o ich problemach alkoholowych.

W Krzanowicach myślą o mityngach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgłoszenia docierają z różnych miejsc: z policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz od mieszkańców. Kiedy przekazują je osoby postronne, to informacje weryfikowane są przez członków komisji u mundurowych i jeśli okazuje się, że faktycznie występuje problem z nadużywaniem alkoholu, to wówczas takie osoby zapraszane są na posiedzenie komisji. – Na miejscu przeprowadzamy rozmowę. Udzielamy porady i kierujemy mieszkańca w konkretne miejsce, gdzie uzyskuje fachową pomoc – mówi Jarosław Gałkowski (na zdj.) – wiceburmistrz Krzanowic, a zarazem przewodniczący komisji.

Wcześniej, kiedy w Raciborzu dla całego powiatu działała Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu mieszcząca się w Centrum Zdrowia przy ul. Klasztornej to tam wysyłano uzależnione osoby. Teraz kierowane są m.in. do stowarzyszenia „Persona” na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. W gminie analizują również pomysł organizacji mityngów AA na miejscu. Takie spotkania mogłyby się odbywać w jednostce zarządzanej przez samorząd, który również miałby płacić za to działanie. – Zobaczymy czy pozwolą nam na to finanse – słyszymy od wiceburmistrza.

Jarosław Gałkowski dostrzega, że z roku na rok liczba osób, które trafiają do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest podobna. Niestety, czasami dzieje się również tak, że pomocy potrzebują osoby, którym kiedyś jej już udzielono, bo ponownie popadły w nałóg.

Rocznie na działania realizowane przez GKRPA, razem z pozyskanymi środkami zewnętrznymi, przeznacza się w Krzanowicach około 100 tys. złotych. Pieniądze te pozwalają na organizowanie wydarzeń dedykowanych najmłodszym, takich jak: tydzień profilaktyczny podczas którego rozdawane są książeczki edukacyjne naświetlające m.in. problem alkoholizmu i narkomanii. Część środków przeznaczana jest także na akcję Lato, podczas której najmłodsi są uwrażliwiani na tematy uzależnień. Nie brakuje również inicjatyw dla wszystkich mieszkańców, mowa więc o biegach, które mają za zadanie przypominać, że używki szkodzą. – Nasze biegi organizowane są od lat i cieszą się niezmiennym zainteresowaniem – zauważa Jarosław Gałkowski. Oprócz GKRPA swoje działania profilaktyczne w gminie przeprowadza policja, głównie są to prelekcje dla dzieci i młodzieży.

Problem alkoholowy może urodzić się w każdym domu. Szef Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sygnalizuje, że jeżeli mieszkańcy w swoich rodzinach dostrzegają go, to powinni się zgłosić o pomoc. Na stronie internetowej urzędu miejskiego (www.krzanowice.pl) znajduje się zakładka komisji, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące jej funkcjonowania.

(mad)

Ludzie:

Jarosław Gałkowski

Jarosław Gałkowski

Wiceburmistrz Krzanowic