Poniedziałek, 1 czerwca 2020

imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany

RSS

Droga z Pszowa do Wodzisławia. Radny Chłapek odpowiada rzecznikowi

31.01.2014 09:27 | 10 komentarzy | red

W nawiązaniu do „Stanowiska Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi z Pszowa do Wodzisławia” oraz stawianych zarzutów pod moim adresem pragnę wyjaśnić kilka kwestii.

Droga z Pszowa do Wodzisławia. Radny Chłapek odpowiada rzecznikowi
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na samym początku w odpowiedzi na postawiony zarzut dotyczący rzekomych moich insynuacji jakoby remont DW 932 w Świerklanach przeprowadzony został na skutek protestów mieszkańców tej gminy informuję, że do czasu zamknięcia drogi, o którym pisze pan rzecznik ZDW, mieszkańcy zorganizowali 7 blokad począwszy od czerwca. Tłumaczenie pana Ryszarda Pacera, „że w dniu 8 sierpnia ub. roku inspektorzy zamknęli liczący ok. 1,2 km długości odciek tej drogi ze względu na stan techniczny, który nie pozwalał bezpiecznie użytkować tej drogi” jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności organizacji protestów. Działania, o których pisze pan rzecznik, to przysłowiowa „musztarda po obiedzie.” Czy remonty będą wykonywane tylko w momencie gdy stan techniczny dróg bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia użytkowników? Według mnie takie myślenie i działanie delikatnie mówiąc jest nie na miejscu. Dodatkowo z wypowiedzi mieszkańców gminy Świerklany oraz oficjalnego stanowiska organizatorów blokad wyraźnie wynika, że gdyby nie przeprowadzone protesty to do remontu drogi na pewno tak szybko by nie doszło.

Kontynuując, zgodnie z informacjami, które posiadam wszystkie blokady zostały zorganizowane oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wypowiadając słowa „chcę skorzystać z doświadczeń Świerklan” miałem i mam na myśli legalne oraz zgodne z prawem działania. W związku z tym populistyczne oskarżenia dotyczące rzekomego sprzeniewierzenia się ślubowaniu radnego są bezpodstawne i nie na miejscu. Zapewniam panie Pacer, że mam świadomość wagi słów, które wypowiedziałem podczas ślubowania i dlatego też podejmuję czynności dążące do załatwienia spraw i problemów, które najbardziej nurtują mieszkańców miasta i z którymi bezpośrednio się do mnie zwracają. Ponadto obowiązki radnego wypełniam godnie, rzetelnie, uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, zgodnie ze złożonym przeze mnie ślubowaniem, które zakończyłem słowami „tak mi dopomóż Bóg.”

Dodatkowo jestem bardzo zmartwiony oraz zaniepokojony brakiem wiedzy pana rzecznika dotyczącej działań administracyjnych jakie zostały przeze mnie podjęte w celu realizacji zadań związanych z remontami dróg wojewódzkich. Niezbadanie sprawy, powierzchowne jej potraktowanie oraz oskarżenia rzucane pod moim adresem świadczą o bagatelizowaniu tematu przez pana Ryszarda Pacera. Ponadto w dniu 21 marca 2013 r. na wniosek Radnych Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności odbyła się wizja lokalna w sprawie przebudowy Drogi Wojewódzkiej (DW 933) tj. ul. Pszowskiej oraz (DW 936) tj. ul. Młodzieżowej, na którą z miesięcznym wyprzedzeniem zostali zaproszeni również przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego. Z przykrością stwierdzam, że nikt nie zaszczycił nas swoją obecnością.

Skupmy się na ważniejszych faktach. Obok zamieszczam wykaz działań oraz pism, które wysłałem do różnego rodzaju instytucji oraz organów administracji rządowej i samorządowej w sprawie konieczności wykonania remontów dróg wojewódzkich DW 933 i DW 936.

To tylko część wysłanych pism w sprawie remontów dróg wojewódzkich. Temat ciągnie się od lat dziewięćdziesiątych, więc możemy sobie wyobrazić ile interwencji podjęto w tej sprawie. Zostały również wystosowane uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia i poparcia apelu do Marszałka Województwa Śląskiego dot. przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie powiatu wodzisławskiego. Jak widać mieszkańcy nie zamierzają uciekać się do drastycznych metod, ponieważ chcą sprawę załatwić na stronie porozumienia i społecznego dialogu, lecz naprawdę zaczyna nam brakować cierpliwości…

z wyrazami szacunku
Radny Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Eugeniusz Chłapek

Ludzie:

Eugeniusz Chłapek

Eugeniusz Chłapek

Radny Miasta Wodzisławia Śl.