Czwartek, 1 października 2020

imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

RSS

PUP pomoże w podjęciu własnej działalności gospodarczej

09.12.2013 11:37 | 3 komentarze | e

Powiatowe urzędy pracy województwa śląskiego, m.in. w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim realizują projekt partnerski, którego celem jest pobudzenie aktywności zawodowej poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Objętych projektem ma być 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego (w tym min. 698 kobiet).

W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń (40 godz.) i doradztwa (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Ścieżka uczestnictwa kandydata/kandydatki w projekcie będzie się przebiegać w kilku etapach.

Po złożeniu formularza rekrutacyjnego nastąpi etap II, czyli rozmowa z doradcą zawodowym oraz przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych;

Etap III - podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez zakwalifikowane osoby oraz przygotowanie przez doradców zawodowych Indywidualnych Planów Działania przy udziale Uczestników Projektu (zakres IPD obejmuje: a. „Analiza potrzeb klienta”, b. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”, c. „Warsztat samopoznania”, d. „Indywidualna ocena zawodowa”);

Etap IV - udzielenie wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu wsparcia szkoleniowo-doradczego (wsparcie szkoleniowe podzielone będzie na część podstawową i specjalistyczną);

Etap V - nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości składanych przez Uczestników Projektu (co najmniej 1 277 wniosków), ocena formalna wraz z ewentualnym jednokrotnym uzupełnieniem braków formalnych, ocena merytoryczno-techniczna oraz procedura odwoławcza w formie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

Etap VI - podpisanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  (co najmniej 1 277 umów na kwotę nieprzekraczającą 21 662,00 zł na każdą umowę) oraz przekazanie środków finansowych Uczestnikom/Uczestniczkom projektu w dwóch turach - I tura maksymalnie 230 Uczestników, II tura - po procedurze odwoławczej 1047 kolejnych Uczestników;

Etap VII - przeprowadzanie wizyt monitoringowych i kontrolnych u wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy zawarli umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Powiatowe Urzędy Pracy kontynuują nabór osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Oferują dotację oraz szkolenie "ABC przedsiębiorczości".

Wypłata bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 21 662,00 zł dla uczestników projektu planowana jest na miesiące marzec - maj przyszłego roku.