Piątek, 23 lipca 2021

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Miasto przejęło teren przy szybie Leon III [ZDJĘCIA]

21.07.2021 06:46 | 0 komentarzy | apa

W środę (14.07) Miasto Rydułtowy podpisało umowę notarialną, na podstawie której w drodze darowizny nabyło od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Łączna powierzchnia przekazanych gruntów wynosi 0,9029 ha i prawo własności do sztolni. 

Miasto przejęło teren przy szybie Leon III [ZDJĘCIA]
Miasto przejęło fragment terenu zielonego, na którym ma powstać strzelnica sportowa. Fot. UM Rydułtowy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rydułtowy. Nabyty tą umową teren stanowi głównie tereny komunikacyjne i zielone. Wartość rynkowa darowizny to 433 894,00 zł. Miasto podejmuje dalsze starania o przejęcie całego terenu wokół szybu Leon III wraz zabudowaniami (w tym budynku wieży szybowej).

Z szybem sprawa jest skomplikowana 

Teren przy szybie jest podzielony na dwie części - zabudowaną, czyli tę, na której stoi szyb oraz niezabudowaną. Ta druga w odległej perspektywie może stanowić powierzchnię pod zabudowę mieszkalną. - Jedną część tego  terenu Rydułtowy miały dostać jako darowiznę, druga przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń ma zostać wystawiona jako przetarg - tłumaczy Krzysztof Jędrośka, sekretarz Urzędu Miasta w Rydułtowach. Dodaje, że pojawił się ostatnio pomysł na wykorzystanie gruntów przylegających do terenu PKP. - Udało się nakłonić SRK, aby nam przekazała te grunty. Dlaczego akurat nam? Ponieważ mamy koncepcję zagospodarowania tego gruntu - mówi sekretarz. Jak dowiadujemy się w Urzędzie Miasta, plany są na razie tylko wstępne ze względu na to, że na chwilę obecną środki z Funduszu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli pochodzących z programu Rozwoju Lokalnego, są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów tego typu przedsięwzięcia. - Ta wstępna koncepcja jest po to, aby w przyszłości starać się o kolejne dofinansowania - dodaje. 

Z wstępnych informacji wynika, iż są plany na przekazanie Miastu również części terenu, na którym stoją budynki, czyli szyb i zabudowania obok niego. - Ma być ogłoszony przetarg, ale Miasto będzie podejmowało działania mające na celu przejęcie tych gruntów. Nie planujemy brania udziału w tym przetargu, ale będziemy dążyć do tego, aby te grunty otrzymać - tłumaczy sekretarz.

Jeden z bardziej popularnych sportów 

Wstępna koncepcja zagospodarowania przekazanego Rydułtowom terenu przy szybie Leon III zakłada stworzenie w tym miejscu strzelnicy sportowej.

Strzelnica sportowa to ciekawe miejsce dla młodzieży. Mógłby tam powstać klub sportowy dla młodzieży, ale również będzie to miejsce do użytku rekreacyjnego. Strzelectwo to obecnie jeden z bardziej popularnych sportów w Polsce - mówi Jędrośka.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała Rydułtowom na razie fragment gruntu wokół szybu, który jest nazywany terenami zielonymi. 

Dalsze plany 

Gdyby udało się pozyskać pozostały teren, jedna z jego części zostałaby przeznaczona przedsiębiorcom ze względu na to, iż znajdują się tam hale, magazyny, pomieszczenia administracyjne oraz szyb Leon III. Miasto ma pomysł na wykorzystanie tej przestrzeni, ale jego realizacja zależy od tego, czy uda się pozyskać kolejne środki finansowe.

- Realizacja tych zamierzeń będzie w dużej mierze zależała od tego, z jakiego źródła uda się pozyskać finansowanie. W szybie mogłyby powstać biura, kawiarnia i punkt widokowy, ale może się okazać, żezałożenia dofinansowania będą wymagały wykorzystania go w inny sposób i będziemy musieli zmienić koncepcję - mówi sekretarz. Z kolei pozostała część powierzchni, czyli bez zabudowań, zostałyby wykorzystana jako teren pod budownictwo jednorodzinne. - Miasto nie zakładało finansowania budowy osiedli, a jedynie zakup gruntu. Po uzyskaniu tego terenu będziemy próbowali nawiązać współpracę, na przykład, z Towarzystwem Budownictwa Społecznego (TBS) lub podobną inicjatywą - tłumaczy.