środa, 4 sierpnia 2021

imieniny: Dominika, Protazego, Jana

RSS

Kabaret Smile w Wodzisławskim Centrum Kultury

26.05.2021 09:10 | 0 komentarzy | kama

Regulamin konkursu.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ulicy Zborowej 4, posiadające NIP 639-000-43-73 (zwany dalej „Organizatorem”).

Konkurs organizowany jest na portalu www.facebook.com.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia przez Organizatora na portalu www.facebook.com/nowiny do czwartku 10 czerwca do godziny 12.00.

Zwycięzcy konkursu to osoby, które w komentarzu pod postem na Facebooku portalu Nowiny.pl mówiącym o konkursie napiszą, dlaczego powinni otrzymać zaproszenie i zbiorą pod swoją opinią największą liczbę „lajków”. Nagrodę otrzymają dwie osoby.

Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenia na występ Kabaretu Smile w Wodzisławskim Centrum Kultury 11 czerwca na godzinę 20.30. 

§ 3

Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: portal@nowiny.pl w terminie 2 dni od zakończenia Konkursu.

Reklamacje, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od ich doręczenia drogą mailową.

§ 4

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926).

Zakres przetwarzanych przez organizatora danych to Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Organizator.

§ 5

Regulamin konkursu będzie dostępny w czasie ich trwania na stronie internetowej www.nowiny.pl.

Portal facebook.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.