Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Marian Czerner o dyktaturze budżetowej prezydenta Polowego [STANOWISKO]

16.04.2021 13:53 | 28 komentarzy | ma.w

- Wymusza na radnych decyzje, nie słucha wielokrotnych apeli i stosuje szantaż - tak szef raciborskiej rady miasta Marian Czerner scharakteryzował postępowanie prezydenta Dariusza Polowego w kontekście wydarzeń marcowej sesji. Uczynił to w Stanowisku Rady Miasta Racibórz, podpisując się pod pismem sam. 

Marian Czerner o dyktaturze budżetowej prezydenta Polowego [STANOWISKO]
Marian Czerner przewodniczy Radzie Miasta Racibórz, to radny z klubu Niezależnych Michała Fity
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Stanowisko Rady Miasta Racibórz w temacie procedowanych zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

Na XXX sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2021 r. radni mieli do przegłosowania uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Pierwszą propozycję zmian w budżecie radni otrzymali zwyczajowo na 14 dni przed sesją. Obejmowała ona wydatki między innymi na:

 • przebudowę ulic i dróg (Dębiczna, Pogrzebieńska, Bema, Cecylii i Rodziewiczówny, łącznik ulic Anny i Starowiejskiej),
 • przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny,
 • dotację dla PWSZ,
 • uzupełnienie wynagrodzeń pracowników UM
 • inicjatywy lokalne,
 • Straż Miejską,
 • Arboretum Bramy Morawskiej – m.in. przebudowa bramy powitalnej, postawienie szaletu publicznego,
 • Raciborskie Centrum Kultury,
 • kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji.

Kolejne zmiany do projektu uchwały Prezydent przekazał radnym dnia 26.03.2021 r. i obejmowały one między innymi:

 • projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza
 • wydatki na promocję
 • organizacja szczepień Covid-19 i związane z tym wsparcie dla seniorów
 • dopłaty do czynszów (środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19)
 • zwiększenie wydatków na Dni Raciborza
 • zwiększenie wydatków na naukę pływania dla uczniów klas I-III
 • budowę stadionu przy ul. Srebrnej w Raciborzu

Podczas trwania sesji Prezydent poinformował radnych, że zgłasza drugą autopoprawkę, która zawierała między innymi wydatki na:

 • dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla raciborskiej Policji,
 • wydatki na promocje (prowadzenie strony internetowej www.raciborz.pl, wydawnictwa
 • promocyjne, historyczne, opracowanie miejskiego szlaku historycznego wraz z montażem tablic informacyjnych).

Większość radnych chciała poprzeć zaproponowane przez Prezydenta zmiany z wyjątkiem jednego wydatku dotyczącego budowy boiska przy ul. Srebrnej. Radni bowiem nie zgadzają się na likwidację boiska trawiastego, w którego miejsce prezydent chce wybudować boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo prezydent chce zrealizować całą inwestycję w kwocie 2,44 mln złotych w 100% ze środków własnych gminy. Ponadto projekt budowy i ostateczna lokalizacja boiska nie zostały skonsultowane i uzgodnione wcześniej z radnymi.

Radni, podczas sesji, wielokrotnie apelowali do prezydenta, aby z pakietu zaproponowanych przez niego zmian wycofał wydatek dotyczący budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Prezydent nie wyraził na to zgody, wymuszając niejako na radnych podjęcie decyzji głosowania za wszystkimi zmianami lub za odrzuceniem wszystkich zmian.

Wobec powyższego radni postanowili zagłosować za przyjęciem zmian do budżetu z wyłączeniem budowy boiska przy ul. Srebrnej. Radni, podejmując taką decyzję, postanowili, aby ocenę prawną tego głosowania dokonał właściwy organ nadzoru, w tym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jesteśmy głęboko zmartwieni faktem, że Prezydent ponad dobro mieszkańców stawia rywalizacje na gruncie politycznym z radnymi. Jego bezkompromisowe podejście niesie za sobą jasny przekaz. Albo radni przyjmą koncepcje prezydenta dotyczącą boiska, mimo licznych uwag i wątpliwości zarówno ze strony radnych, jak i środowiska piłkarskiego (które nie popiera likwidacji boiska trawiastego), albo zagłosują przeciwko. W konsekwencji nie będą realizowane istotne dla mieszkańców zadania inwestycyjne.

Takie działanie prowadzi z jednej strony do prezydenckiej „dyktatury” budżetowej, a z drugiej strony do patu, w którym nie ma zwycięzcy.

Radni wyrazili swoje stanowisko w tej kwestii, a prezydent ich ignoruje, stosując swoistą metodę szantażu. Brak kompromisu niechybnie doprowadzi do braku realizacji wielu potrzebnych mieszkańcom zadań i przedsięwzięć.

Naszą misją jako radnych od początku jest służba mieszkańcom, dlatego nalegamy na otwarty dialog i dążenie do kompromisu mającego na celu podejmowanie możliwie najlepszych merytorycznie decyzji. W związku z powyższym apelujemy do prezydenta o zmianę retoryki, a co za tym idzie priorytetów przy podejmowaniu przez niego decyzji

Przewodniczący Rady Miasta Racibórz

Marian Czerner

AKTUALIZACJA

Przypomnijmy, że w trakcie marcowej sesji Rady Miasta Racibórz 9 radnych wyłączyło się z głosowania nad zmianą budżetu miasta, uznając je za bezprawne. Ich stanowisko zostało wsparte sprzeciwem prezydenta miasta i radcy prawnego urzędu. Byli to radni spoza klubów tworzących rządzącą opozycję (Razem dla Raciborza i Niezależni Michała Fity). Po publikacji stanowiska RMR przesłanego przez Biuro Rady Miasta w piątek o godz. 13.30 przez jego kierownika otrzymaliśmy od członka Rady Miasta zapytanie, skąd wzięło się określenie, że to cała rada wypowiada się w sprawie, bo on dowiedział się o tym z mediów.


Komentarz prezydenta Dariusza Polowego do prezentowanego stanowiska znajdziesz tutajLudzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza