Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

332 raciborzan w kolejce po mieszkanie. Rada znosi próg metrażowy

03.03.2021 19:00 | 3 komentarze | ma.w

Kolejka jeszcze wzrośnie, wielu mieszkańców czeka na nowe przepisy – usłyszeli radni Raciborza na sesji lutowej, gdzie przyjęto nowe zasady wynajmu lokali komunalnych i socjalnych.

332 raciborzan w kolejce po mieszkanie. Rada znosi próg metrażowy
Anna Ronin była wśród radnych, którym najbardziej zależało na wdrożeniu w życie nowych zasad wynajmu mieszkań od miasta.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Projekt uchwały ma długą historię, pierwotną wersję konsultowano jeszcze pod kierunkiem wiceprezydenta Michała Fity. Uwagi nadzoru prawnego wojewody zmusiły samorząd do ponownych prac nad projektem uchwały. Pandemia i problemy kadrowe w wydziale lokalowym były dodatkowymi przyczynami opóźnień w procedowaniu nowelizacji zasad wynajmu. Radni dopytywali czy nadzór prawny i tym razem nie zgłosi obiekcji. Choć urzędnicy z Raciborza konsultowali treść dokumentu z prawnikami wojewody, to w ostatniej fazie doszło w Katowicach do zmiany osoby zajmującej się dotąd m.in. samorządem raciborskim i w magistracie usłyszeli, że nadzór odniesie się dopiero do podjętej uchwały.

Najważniejszą zmianą w zasadach jest rezygnacja z progu metrażowego w staraniach o lokal. Dzięki poprawce Anny Szukalskiej, wprowadzonej na sesji lutowej, większe szanse na przydział będą miały samotne matki. Łatwiej o lokal od Miasta będzie również niepełnosprawnym. Na te zmiany czeka wielu raciborzan. Kolejka po lokale komunalne i socjalne sięga już ponad 300 mieszkańców, a jak twierdzą w wydziale komunalnym, po zniesieniu progu metrażowego jeszcze wzrośnie.

(ma.w)


Oto nowe kryteria dochodowe obowiązujące od marca 2021 r. przy ubieganiu się o mieszkanie z zasobów gminy Racibórz:


Historie raciborzan ujęte w przepisach

Radna Anna Ronin przypomniała, że w 2016 roku składała pierwszą interpelację dotyczącą zmian w zasadach wynajmowania lokali komunalnych w Raciborzu. – Nowelizacja miejskich przepisów to historie mieszkańców, ich propozycje zmian – mówiła na sesji, dziękując radnym za poparcie dla uchwały. Ma nadzieję, że tym razem prawnicy wojewody nie będą mieli uwag do dokumentu z Raciborza. W magistracie oparto się na wzorcach z samorządu w Bielsku-Białej, gdzie uchwała nie napotkała przeszkód prawnych w Katowicach.

Ludzie:

Anna Ronin

Anna Ronin

Radna Miasta Racibórz