Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

W Kuźni Raciborskiej chcą przedłużyć życie "kopciuchom". Mają ku temu ważkie powody

01.03.2021 07:00 | 4 komentarze | mad

Radni Kuźni Raciborskiej zaapelowali do radnych Sejmiku Województwa Śląskiego o odsunięcie w czasie obowiązywania uchwały antysmogowej, wskazując na rozbudowywaną w gminie sieć gazową oraz realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. – Niestety, terminy realizacji nie pokrywają się z zapisami uchwały – argumentują rajcy.

W Kuźni Raciborskiej chcą przedłużyć życie "kopciuchom". Mają ku temu ważkie powody
Zastępca burmistrza Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W uzasadnieniu uchwały, w której Rada Miejska Kuźni Raciborskiej zwróciła się z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego, napisano, że w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz kierując się zasadą praworządności i zasadą interesu publicznego, prowadzone są na terenie Gminy Kuźnia Raciborska prace związane z budową sieci gazowej. Gmina bierze tez udział w projekcie partnerskim pn. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg*, który docelowo umożliwi mieszkańcom zmianę systemów centralnego ogrzewania. Niestety terminy realizacji nie pokrywają się z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dalej radni wskazali na zapisy uzasadnienia uchwały antysmogowej: „spośród wszystkich źródeł na obszarze województwa śląskiego generujących emisje zanieczyszczeń do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu [3]. Tak duże udziały indywidualnych urządzeń grzewczych w całkowitej emisji do powietrza wynikają z dwóch podstawowych powodów – użytkowania kotłów, czy pieców węglowych o niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach jakościowych – o niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki i popiołu, czy wręcz spalania odpadów różnego pochodzenia.”. – Celowym jest skorzystanie z możliwości wykonania przyłącza gazowego eliminując tym samym wykorzystanie węgla kamiennego w celu ogrzewania budynków dlatego też przedłużenie możliwości wymiany instalacji, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/12017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji pozwoli znacząco zmniejszyć emisję zanieczyszczeń pyłowych powstających w procesie spalania węgla lub drewna – podkreślono w uzasadnieniu uchwały.

Jak tłumaczyła na sesji wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, tego typu uchwały są podejmowane nie tylko przez jej rodzimy samorząd, ale i inne gminy na terenie województwa śląskiego. – Jesteśmy w trakcie częściowej gazyfikacji gminy. Te przyłącza do proekologicznego ogrzewania, jakim jest sieć gazowa, na pewno będą miały jeszcze miejsce w roku 2022. Stąd prośba o prolongatę tzw. uchwały antysmogowej, która dopuszcza wymianę starych kopciuchów – eksploatowanych powyżej 10 lat do końca tego roku – podkreślała Brzezicka-Tesarczyk.

***

Przypomnijmy, w ramach trwającej w gminie Kuźnia Raciborska gazyfikacji (inwestorem zadania jest Polska Spółka Gazownictwa), pierwszym sołectwem, gdzie popłynęło błękitne paliwo, jest sołectwo Turze. Obecnie mieszkańcy tej części mogą składać wnioski do placówki gazowniczej w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 6 o podłączenie. Stosowne formularze znajdują się na stronie internetowej: www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej. Jednocześnie urzędnicy informują o dalszej rozbudowie sieci. – Ponieważ decyzja o rozbudowie sieci gazowej będzie uzależniona od liczby oraz lokalizacji wniosków o podłączenie na danym obszarze, zachęcamy do składania wniosków po upływie terminu zakończenia inwestycji – zagrzewają w urzędzie. Termin, o którym mowa to III kwartał 2021 roku, a obszarem, który ma zostać zgazyfikowany, jest sołectwo Budziska oraz Kuźnia Raciborska (szczegółowe mapki znajdują się na stronie internetowej gminy). Dodajmy, że takim sposobem ma dojść do zgazyfikowania części gminy. Zaś po wschodniej stronie (mowa m.in. o Rudach) ma powstać wieża rozbiorowa gazu LNG – podobna do tej, która stoi przy Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL. To od niej ma rozchodzić się sieć. Burmistrz Paweł Macha argumentuje, że takie działanie nie wpłynąć finalnie na cenę, jaką będą ponosić odbiorcy.

(mad)

*To zadanie, w ramach którego w gminie Kuźnia Raciborska ma dojść do montażu ponad 400 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: 219 instalacji fotowoltaicznych, 106 instalacji solarnych, 13 pomp ciepła powietrznych do c.w.u., 45 pomp ciepła powietrznych do c.o. i c.w.u. i 25 kotłów na biomasę. Planowana łączna wartość wydatków to 8 119 413,24 zł, z czego 7 246 068,00 zł to wydatki kwalifikowane w projekcie.

Ludzie:

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej