Poniedziałek, 25 stycznia 2021

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

Epidemia koronawirusa:

Alkohol będzie dalej od obiektów chronionych. Co to oznacza?

23.11.2020 07:00 | 1 komentarz | mad

O 25 metrów dalej muszą być zlokalizowane miejsca sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów chronionych na terenie gminy Krzyżanowice. To pokłosie uchwały, jaką podjęli radni. Zmiany wprowadzono po uwagach ze strony prokuratury oraz sądu.

Alkohol będzie dalej od obiektów chronionych. Co to oznacza?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dalej od szkół i kościołów

Było 25 metrów, jest 50 metrów. O tyle muszą być oddalone miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza tym miejscem od obiektów chronionych, czyli szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczych, kościołów i cmentarzy. Jak czytamy w uchwale przyjętej przez radnych, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia, od wejścia do punktu sprzedaży lub miejsca podawania napojów alkoholowych (przyległego ogródka letniego – tarasu), do ogólnodostępnego wejścia na teren obiektu chronionego.

W uzasadnieniu uchwały podano, że zmiana podyktowana jest nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto wskazano na zmianę linii orzeczniczej Sądów Administracyjnych w przedmiocie treści uchwał regulujących zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży takich napojów. – Zwiększenie odległości punktów sprzedaży podawania napojów alkoholowych od szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych spowoduje, że dzieci i młodzież nie będą wzrastać w przekonaniu, że obecność alkoholu w życiu człowieka jest wyznacznikiem jego dorosłości i dojrzałości. Ponadto, im większa odległość punktów sprzedaży od obiektów chronionych, tym mniejszy dostęp i ograniczenie jego spożywania, a jednocześnie pełniejsze zapewnienie edukacji i profilaktyki wychowania w trzeźwości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – dodano w uzasadnieniu dokumentu.

Dotychczasowe zasady do kosza

Uchwała odnosi się m.in. do wydarzeń kulturalnych, podczas których sprzedawany jest alkohol. Wiele jednak imprez na terenie gminy Krzyżanowice odbywa się przy obiektach określanych jako chronione. Organizatorzy dotychczas mieli już wypracowane zasady, gdzie zlokalizować punkt sprzedaży alkoholu, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Po tych zmianach te zasady zdają się na nic, bo na nowo będzie należało znaleźć miejsce na terenie wydarzenia, które będzie odpowiadało nowym przepisom.

Ten temat był poruszany również przez wójta Krzyżanowic Grzegorza Utrackiego na tegorocznych zebraniach wiejskich. Jak wskazywał wójt, dotychczasowej uchwale przyjętej przez radnych przyjrzał się prokurator, a później sąd. Stwierdzono, że obowiązujące 25 metrów to zbyt mało i zalecono zmiany. W efekcie zapadła decyzja o przystaniu na to wskazanie, choć jak mówił wójt mieszkańcom, w urzędzie rozważane było odwołanie od tej decyzji. Obawiano się jednak, że gdyby później Naczelny Sąd Administracyjny odrzuciłto odwołanie, to mogłoby to spowodować unieważnienie wszystkich wydanych dotychczas zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I nie chodziło w tym przypadku o festyny, bo zezwolenia na te wydarzenia są jednorazowe, lecz o zezwolenia udzielone lokalnym przedsiębiorcom: sklepom, restauracjom czy barom. Podczas zebrań wiejskich wójt prosił mieszkańców o wyrażenie opinii w kwestii uchwały. Na wszystkich spotkaniach zapadła decyzja pozytywna.

Dawid Machecki


W Kuźni Raciborskiej też będą zmiany?

Do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej trafiło podobne pismo z raciborskiej prokuratury. Zastępca Prokuratora Rejonowego Jędrzej Gruszkowski zwrócił się o zmianę wskazania odległości od punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza nim na odległość nie mniejszą niż 50 metrów (obecnie jest 30 metrów). Prokurator wskazał, że dotychczasowe przepisy ustalone przez radnych są niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. – Uchwalona przez radę minimalna odległość usytuowania punktów sprzedaży od obiektów chronionych „nie mniejsza niż 30 metrów” oznacza bardzo bliskie, bezpośrednie sąsiedztwo z takimi obiektami, co w oczywisty sposób kłóci się z koniecznością realizowania obowiązku ograniczania dostępności do alkoholu, w szczególności w stosunku do osób małoletnich – napisał Jędrzej Gruszkowski.

W odpowiedzi wystosowanej przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej podkreślono, że radnym zostanie przedstawiony stosowny projekt uchwały, zgodnie ze wskazaniem z prokuratury. Podkreślono jednak, że przed podjęciem uchwały radni muszą poznać opinię jednostek pomocniczych gminy. Wskazano również na obecną sytuację epidemiologiczną, która wpływa na spowolnienie wszystkich spraw.

Ludzie:

Grzegorz Utracki

Grzegorz Utracki

Wójt gminy Krzyżanowice.