Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Salmonella w kurczakach z Żabki

03.09.2020 11:51 | 0 komentarzy | acz

Wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow w 3 partiach filetów z kurczaka w marynacie. Produkt jest sprzedawany w sieciach Żabka. 

Salmonella w kurczakach z Żabki
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktów:

  • Produkt – PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G
  • Numer partii: 2050618
  • Data mrożenia: 06.05.2020
  • Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020
  • Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363
  • Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła na swojej stronie internetowej http://janex.waw.pl/ w zakładce „Aktualności” oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonego numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku „jako niezdatne do spożycia przez ludzi” oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.

Żabka Polska po otrzymaniu informacji od dostawcy o obecności bakterii Salmonella w produkcie PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania z obrotu kwestionowanej partii.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu oznaczonego numerem partii i terminem przydatności do spożycia wskazanymi w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.