Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

CPK nie rezygnuje z linii kolejowej w powiecie wodzisławskim

29.07.2020 07:00 | 25 komentarzy | art

Trwa kolejny etap konsultacji linii kolejowych, które mają połączyć cały kraj, w tym nasz region z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Tym razem CPK konsultuje się z dużymi instytucjami.

CPK nie rezygnuje z linii kolejowej w powiecie wodzisławskim
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Na początku czerwca spółka Centralny Port Komunikacyjny przedstawiła szczegóły dotyczące inwestycji kolejowych, które zostaną zrealizowane w latach 2020-2034. Program inwestycyjny CPK zakłada budowę sieci nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości, które połączą większość regionów Polski z Warszawą i planowanym CPK w czasie do 2,5 godz. To ważna informacja dla mieszkańców naszego powiatu. Jedną z priorytetowych linii kolejowych jest bowiem linia Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica (Polska/Czechy). Przypomnijmy, że wstępne założenia dotyczące jej przebiegu w powiecie wodzisławskim wywołały spore poruszenie, zwłaszcza wśród mieszkańców gminy Godów.

Linie kolejowe CPK nabierają tempa

Jak poinformowała spółka CPK, jeszcze w tym roku ruszą prace przygotowawcze dla pięciu linii kolejowych o łącznej długości 563 km: Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław– Wałbrzych – granica (Polska/Czechy), Ostrołęka – Łomża, Trawniki – Krasnystaw – Zamość, Łętownia – Rzeszów i właśnie Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica (Polska/Czechy).

Te inwestycje będą przygotowywane w pierwszej kolejności, żeby rozpocząć roboty budowlane w 2023 r. Harmonogram zakłada, że przed końcem 2023 r. powinny trwać: roboty ziemne, roboty budowlane (w zakresie wybranych branż), prace nad usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną i przygotowywanie terenu do robót zasadniczych.

Celem spółki na najbliższe miesiące będzie przedstawienie dla wybranych linii rozwiązań technicznych, np. przeprowadzenia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach. W tym roku mają rozpocząć się pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Kolejny etap konsultacji. Tym razem z instytucjami

Trwa zarazem kolejny etap konsultacji przebiegu linii kolejowych, w tym właśnie linii nr 170 Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica państwa w ramach tzw. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Informację o tych konsultacjach podało miasto Żory na swojej stronie internetowej. Wzbudziła ona zainteresowanie m.in. niektórych mieszkańców gminy Godów. Podobnej notki nie znaleźli na stronie internetowej swojej gminy. Padły więc zarzuty, że włodarze Godowa ukrywają konsultacje przed mieszkańcami. Wójt Godowa Mariusz Adamczyk wyjaśnia jednak, że obecne konsultacje nie dotyczą ani mieszkańców ani samorządów. Dlatego informacja o nich nie jest upubliczniana np. na stronach urzędów miast i gmin, za wyjątkiem wspomnianych Żor i jeszcze gminy Ornontowice. Zaproszenie do konsultacji otrzymał jednak Subregion Zachodni. – Nie wiem dlaczego na stronie internetowej Żor informacja o konsultacjach została sformułowana w ten sposób, jakoby miały one dotyczyć mieszkańców. W piśmie do Subregionu Zachodniego CPK informuje, że ten etap konsultacji skierowany jest do interesariuszy instytucjonalnych, czyli większych instytucji typu Tauron, PGG czy JSW – wyjaśnia Mariusz Adamczyk, wójt Godowa odnosząc się do zarzutów o tym, że gmina rzekomo ukrywa przed mieszkańcami kolejny etap konsultacji. Dodajmy, że Rada Gminy w Godowie po marcowych konsultacjach z mieszkańcami, 6 marca podjęła uchwałę, w której nie wyraziła zgody na żaden z zaproponowanych przez CPK przebiegów linii nr 170 przez gminę Godów.

Przypomnijmy, że w rozmowie z naszą gazetą w lutym tego roku Konrad Majszyk, dyrektor komunikacji i PR spółki CPK informował o tym, że konsultacje dotyczące przebiegu linii CPK będą miały charakter wieloetapowy. Najpierw będą to konsultacje ze społeczeństwem, później instytucjami i samorządowcami, przedstawicielami gmin, przez które biegną proponowane warianty linii kolejowych. Kolejnym etapem prac nad projektem Strategicznym Studium Lokalizacyjnym będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie. – W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ponownie poprosimy mieszkańców o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub wniosków – mówił nam Majszyk. Kiedy rozmawialiśmy z nim w poniedziałek 27 lipca, Majszyk potwierdził tą wieloetapowość. – Za kilka dni rozpoczniemy konsultacje z gminami, przez które mają przebiegać linie. Ponowne konsultacje z mieszkańcami odbędziemy na etapie oceny oddziaływań na środowisko – potwierdza dziś swoje słowa z lutego Konrad Majszyk. Na razie za wcześnie, by precyzować, w jakim stanie się to terminie.

Zmienione warianty przebiegu linii kolejowej przez powiat wodzisławski

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszym etapie konsultacji, przeprowadzonych ze społeczeństwem linia nr 170 miała przekraczać granicę państwa w Gorzyczkach. Obecnie CPK mówi oględnie o granicy państwa. Poddane obecnym konsultacjom przebiegi linii kolejowej nr 170 są nieco inne niż te, które konsultowane były ze społeczeństwem w lutym i marcu tego roku. O ile CPK nie zrezygnował z przebiegu linii nr 170 przez powiat wodzisławski – było zresztą do przewidzenia, że uchwała Rady Gminy w Godowie nie odniesie takiego skutku, czego zresztą większość radnych była świadoma – to na podstawie udostępnionych obecnie map widać, że warianty przebiegów uległy zmianie. Obecnie rozpatrywane są dwa warianty przejścia kolei przez granicę państwa: jeden na pograniczu gmin Godów i Gorzyce tuż przy autostradzie A1, drugi wariant przewiduje przejście kolejowe na terenie gminy Godów między sołectwami Łaziska i Godów. Wśród nowości należy wymienić to, że obecnie nie jest już rozpatrywany, budzący chyba najwięcej emocji wariant przebiegu linii wzdłuż A1 przez Podbucze i Skrzyszów obok szkoły. Za to pojawił się wariant przebiegu kolei przez gminę Mszana, którego w marcowych konsultacjach w ogóle nie było. Szczegóły na mapach obok.

Artur Marcisz