Piątek, 30 lipca 2021

imieniny: Julity, Ludmiły, Rościsława

RSS

Młodzi chemicy z wizytą w firmie Chemice

18.12.2019 00:05 | 0 komentarzy | ż

Nauka w szkole w powiązaniu z rzeczywistymi warunkami pracy jest treścią uczenia. Projekty unijne to klucz do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz stosowania dobrych praktyk - informuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Młodzi chemicy z wizytą w firmie Chemice
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uczniowie CKZiU nr 1 w Raciborzu kształcący się w zawodzie technik analityk wraz z opiekunem wzięli udział w wizycie studyjnej w firmie Chemika w Rybniku. Poznali specyfikę pracy w zakładzie produkującym farby, a w szczególności w specjalistycznym laboratorium badań fizykochemicznych. Wizyta miała na celu poznanie procesu technologicznego syntezy żywic stosowanych do produkcji farb oraz sposób kontroli jakości farb.

Młodzi chemicy samodzielnie przeprowadzili badanie lepkości farby i tzw. poziom krycia przez różne rodzaje farb. Zbadali, czy farby są odporne na uderzanie i jaką mają elastyczność. Poznali sposób przygotowywania pigmentów do farb - ich rozdrabnianie w młynkach kulowych. Zapoznali się również z zasadą działania chromafografu gazowego, za pomocą którego analizuje się stopień czystości używanych w zakładzie rozpuszczalników. Przeprowadzili analizę widma chromatograficznego na zawartość lotnych rozpuszczalników.

Wizyta odbyła się w ramach realizacji projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

źródło: CKZiU nr 1 w Raciborzu, oprac. ż