Piątek, 29 maja 2020

imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

RSS

Życzenia, podziękowania i nagrody dla nauczycieli

14.10.2019 07:00 | 1 komentarz | mak

To był czas podziękowań i wyróżnień za zaangażowanie oraz pracę na rzecz edukacji w powiecie wodzisławskim, a także życzeń w stronę wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty - tak obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

Życzenia, podziękowania i nagrody dla nauczycieli
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Tegoroczna uroczystość poświęcona powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 11 października w murach wodzisławskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. – Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się dzisiaj w takim składzie, bowiem na sali znajdują się najważniejsze osoby związane z lokalną oświatą – powiedziała Katarzyna Zöllner-Solowska, naczelnik wydziału oświaty w wodzisławskim starostwie powiatowym.

Jako pierwszy głos zabrał starosta Leszek Bizoń. – Oświata powiatu wodzisławskiego w roku szkolnym 2019/2020 to 13 prowadzonych placówek, 4 współfinansowane Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ponad 250 oddziałów, ok. 600 nauczycieli, kilkuset pracowników administracji i obsługi, a przede wszystkim ponad 6000 uczniów, bo to dla nich to wszystko robimy. To też około 3 miliony przeznaczone w minionym roku na nowe inwestycje i remonty w szkołach. To około 5 milionów w ramach środków unijnych na poprawę jakości edukacji – przede wszystkim zawodowej. To kilkanaście nowych inicjatyw edukacyjnych. To innowacje oświatowe. To wreszcie kilkanaście projektów współpracy naszych placówek z innymi szkołami w całej Europie. Za każdym sukcesem edukacyjnym, za każdą inwestycją i remontem, za każdą inicjatywą rozwojową stoją konkretni ludzie. Bo oświata powiatu odzisławskiego to przede wszystkim ludzie: uzdolnieni, profesjonalni, utalentowani, odważni, zaangażowani, kreatywni – ale wszyscy bezcenni i wyjątkowy – mówił podczas uroczystości starosta Bizoń. Gratulacje oraz wyrazy uznania dla całej społeczności oświatowej przekazali również zaproszeni goście: wiceminister Adam Gawęda, posłowie Gabriela Lenartowicz i Krzysztof Gadowski, radna sejmiku Ewa Gawęda, włodarze miast i gmin oraz przedstawiciele kuratorium oświaty i związków zawodowych.

Święto Edukacji to doskonała okazja do nagrodzenia dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów, którzy swoją pracą i zaangażowaniem szczególnie zasłużyli na wyróżnienie. Starosta wodzisławski przyznał specjalne nagrody, które otrzymali:

 • Wojciech Komorek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl.
 • Czesław Pieczka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
 • Jarosław Rudol – Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie
 • Andrzej Sobik – Wicedyrektor ZST w Wodzisławiu Śl.
 • Ewelina Limanowska – Wicedyrektor PCKZiU w Wodzisławiu Śl.
 • Bożena Sikora–Hasni – Wicedyrektor ZPSWR w Wodzisławiu Śl.
 • Aleksandra Zielonka – Kierownik szkolenia praktycznego ZSE w Wodzisławiu Śl.
 • Jerzy Herud – Nauczyciel I LO 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
 • Marian Dziadek – Nauczyciel I LO 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
 • Elżbieta Kącka – Nauczyciel ZSP w Wodzisławiu Śl.
 • Marta Lach – Nauczyciel ZSP w Wodzisławiu Śl.
 • Iwona Cesarz – Nauczyciel ZSE w Wodzisławiu Śl.
 • Katarzyna Manderla – Nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.
 • Rafał Grochowiak – Nauczyciel ZST w Wodzisławiu Śl.
 • Ewa Orzechowska–Sowa – Nauczyciel PCKZiU w Wodzisławiu Śl.
 • Małgorzata Pompa – Nauczyciel PCKZiU w Wodzisławiu Śl.
 • Katarzyna Czekała – Nauczyciel LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
 • Katarzyna Kopel- Pytlik – Nauczyciel ZSP w Rydułtowach
 • Marzena Buchalik – Nauczyciel ZSP w Pszowie
 • Adam Malina – Nauczyciel BS I stopnia w Radlinie
 • Izabella Janikowska – Psycholog PPP w Wodzisławiu Śl.
 • Sylwia Bańczyk – nauczyciel-konsultant w PODN w Wodzisławiu Śl.

W czasie uroczystości wręczono też Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Te dwa wyjątkowe odznaczenia przyznawane są za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W tym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni: Izabela Widera – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie oraz Jacek Stebel – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Natomiast Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Iwona Miler – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Uroczystości uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Zadedykowali oni nauczycielom koncert, w czasie którego wykonali piosenki Agnieszki Osieckiej.