środa, 26 lutego 2020

imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

RSS

Wszystko o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kogo można głosować? Jakie są poglądy komitetów na euro i migrację?

23.05.2019 19:00 | 0 komentarzy | żet

Na kogo mogą głosować mieszkańcy naszego regionu? Jak komitety wyborcze zapatrują się na kwestie migracji oraz wprowadzenia w Polsce euro? Ile osób będziemy wybierać? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie w poradniku, który przygotowaliśmy z myślą o zaplanowanych na 26 maja wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wszystko o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kogo można głosować? Jakie są poglądy komitetów na euro i migrację?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Głosowanie już się rozpoczęło!

Jako pierwsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosują mieszkańcy Holandii oraz Wielkiej Brytanii. W tych krajach wybory rozpoczęły się w czwartek 23 maja. W piątek głosować będą mieszkańcy Irlandii. Tego dnia rozpocznie się również dwudniowe głosowanie w Czechach. W sobotę do urn wyborczych pójdą mieszkańcy Łotwy, Malty oraz Słowacji. Pozostałe kraje - w tym Polska - będą głosować w niedzielę 26 maja.

Komitety wyborcze w województwie śląskim

W Polsce zarejestrowano 10 komitetów wyborczych, choć nie wszystkie komitety zdołały wystawić swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Okręgów wyborczych jest w sumie 13.

Mieszkańcy województwa śląskiego głosują w okręgu nr 11. W tym okręgu swoich kandydatów wystawiło 7 komitetów wyborczych:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy
2. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia
3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS
6. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15
7. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

Jak oddać ważny głos?

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych - tych samych, w których głosowaliśmy podczas minionych wyborów samorządowych. Lokale wyborcze zostaną otwarte 26 maja o godz. 7.00. Zamknięcie lokali wyborczych i zakończenie głosowania nastąpi o godz. 21.00.

Karta do głosowania będzie miała format dużego arkusza papieru, na którym zostaną umieszczone listy kandydatów wystawionych przez poszczególne komitety wyborcze. Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu będzie: postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście; niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce; postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą.

Na kogo możemy głosować w województwie śląskim?

Poniżej prezentujemy spis nazwisk kandydatów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych przez poszczególne komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1. Wilk Jacek
2. Janoska Jerzy Jan
3. Skalik Włodzimierz Bogdan
4. Modzelewska Bożena Krystyna
5. Kordek Emilia Aneta
6. Jarczyk Agnieszka Teresa
7. Białek Agnieszka
8. Pawlikowski Jacek Adam
9. Gruszka Jakub Krystian
10. Sośnierz Dobromir Andrzej

Skrócone poglądy komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: Europa niepodległych, ale współpracujących ze sobą państw; utrzymanie złotówki jako waluty obowiązujące w Polsce; migracja z krajów muzułmańskich stanowi zagrożenie dla Europy, państwa członkowskie, które chcą bronić się przed tym zagrożniem, muszą mieć możliwość samodzielnego kształtowania polityki migracyjnej.

2. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

1. Kohut Łukasz Marcin
2. Obwiosło-Budzyń Sabina Krystyna
3. Nehrebecki Roman
4. Stępień Joanna Krystyna
5. Klimek Maciej Artur
6. Ziegler-Chamielec Anita Kornelia
7. Gołda Marcin Antoni
8. Sobera Iwona Maria
9. Łukasiewicz Piotr Leszek
10. Kulczyk-Szymańska Anna Barbara

Streszczenie poglądów komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: na Europę trzeba spoglądać jako na wspólnotę obywateli a nie wspólnotę państw - należy wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego; do wprowadzenia euro w Polsce potrzebna jest zmiana konstytucji - powinniśmy współdecydować o kształcie strefy euro, tak aby w przyszłości dołączyć do niej bez obaw; w przypadku kryzysu migracyjnego Polska musi być solidarna z takimi krajami jak Grecja czy Włochy.

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

1. Buzek Jerzy Karol
2. Balt Marek Paweł
3. Nykiel Mirosława
4. Olbrycht Jan Marian
5. Plura Marek Mirosław
6. Kulik Grażyna Danuta
7. Caban Renata Wiesława
8. Kiepura Henryk
9. Sekuła Joanna
10. Kobyliński Paweł Bronisław

Streszczenie poglądów komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: należy utrzymać obecny model UE oparty na bliskiej współpracy państw członkowskich i dążyć do silniejszej integracji; wprowadzenie euro powinno być poprzedzone debatą z Polakami, gdy Polska będzie już spełniać wymogi przystąpienia do strefy euro; Unia Europejska musi opracować spójny system migracyjny regulujący kwestie legalnej migracji na teren UE.

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. Wiśniewska Jadwiga Maria
2. Tobiszowski Grzegorz Józef
3. Kloc Izabela Helena
4. Piecha Bolesław Grzegorz
5. Andzel Waldemar Franciszek
6. Sośnierz Andrzej Stanisław
7. Kubica Józef Jan
8. Koper-Staszowska Wioletta Maria
9. Szydlik Bożena Grażyna
10. Szwed Stanisław

Streszczenie poglądów komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: Unia Europejska musi pozostać unią suwerennych państw i powrócić do idei Europy Ojczyzn; euro można wprowadzić w Polsce tylko wtedy, gdy Polska dogoni bogate kraje Zachodu i będzie to korzystne dla naszego kraju; polityka migracyjna musi pozostać w gestii państw członkowskich, w przypadku kryzysu trzeba działać wspólnie, ale nie poprzez przymusowe przesiedlenia imigrantów.

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

1. Konieczny Maciej
2. Iwańska Katarzyna
3. Saczek Martin
4. Lamek-Kochanowska Agnieszka Zofia
5. Smoliński Zdzisław
6. Radecka Monika Kamila
7. Gasparska Katarzyna Olga
8. Mrozowski Konrad
9. Słania Barbara Joanna
10. Blicharski Bogusław Zbigniew

Streszczenie poglądów komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: Europa musi być przede wszystkim demokratyczna, dlatego trzeba wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego, tak aby miał on realną władzę nad komisją europejską; Polska może przyjąć wspólną walutę dopiero po reformie strefy euro (wspólna polityka podatkowa, system wyrównujących nierównowagę handlową); Unia Europejska musi pomagać krajom afrykańskim, tak aby nie dochodziło do kryzysów migracyjnych.

6. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

1. Długi Grzegorz Karol
2. Sitarski Krzysztof Serafin
3. Jachnik Jerzy Witold
4. Jelonek Aleksandra Elżbieta
5. Hiero-Cichoń Agata
6. Karwot Anna Zofia
7. Kumor Monika Aleksandra
8. Wilk Artur
9. Buryn Jadwiga Agata
10. Jaskóła Tomasz Janusz

Streszczenie poglądów komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: Europa Ojczyzn oparta na współpracy gospodarczej bez ingerencji UE w sprawy wewnętrzne krajów członkowskich; Polska powinna pozostać przy złotówce, gdyż własna waluta jest jednym z przymiotów niezależnego państwa; decyzja o przyznaniu imigrantom azylu lub statusu uchodźcy powinna leżeć w gestii państw członkowskich, poszczególne kraje powinny mieć możliwość deportacji imigrantów ekonomicznych.

7. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

1. Łężak Dominik Adam
2. Milas Jolanta Elżbieta
3. Wiśniewska Anna Elżbieta
4. Palka Dominik Franciszek
5. Swaczyna Grażyna Gabriela
6. Urbańczyk Maciej Krzysztof
7. Curran Justyna
8. Sierpiński Jacek Zbigniew
9. Bartecka-Meyer Gabriela Małgorzata
10. Maranda Marcin

Streszczenie poglądów komitetu na kształt UE oraz Polski w UE: kraje europejskie za bardzo się różnią, aby UE można było przekształcić w federację na wzór USA; bogactwo narodu nie zależy od waluty, którą się posługuje, dlatego nie należy spieszyć się z wprowadzeniem strefy euro w Polsce; migracja zarobkowa jest nam potrzebna ze względu na pogarszającą się sytuację demograficzną, ale powinna ona dotyczyć tylko obywateli takich państw jak Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Wietnam czy Chiny.

Ilu europosłów wybierzemy?

W wyniku niedzielnych wyborów mieszkańcy Polski wybiorą w sumie 52 europosłów. Jednak do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię mandat europosła zostanie przyznany 51 osobom. "Brakujący" mandat pozostanie w zawieszeniu aż do ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Mandaty zostaną rozdzielone pomiędzy komitety, które w skali kraju przekroczą 5% próg wyborczy. Podziału mandatów dokonuje się metodą D'Hondta. Polega ona na tym, że łączną liczbę ważnych głosów oddanych na każdy z komitetów dzieli się kolejno przez 1, 2, 3, 4 i kolejne liczby naturalne. Spośród tych ilorazów wybiera się - kolejno - 52 największe, podporządkowując je poszczególnym komitetom. Więcej o metodzie D'Hondta pisaliśmy przy okazji wyborów samorządowych TUTAJ.

Najbardziej skomplikowana część procedury dotyczy podziału mandatów przypadających na każdy z komitetów wyborczych pomiędzy jego listy okręgowe. W uproszczeniu wygląda to tak: PKW mnoży liczbę mandatów każdego z komitetów przez liczbę głosów oddanych na listę okręgową, a wynik dzieli przez łączną liczbę głosów oddanych na ten komitet w skali kraju. Daje to z reguły wyniki z kilkoma cyframi po przecinku. Ale w pierwszym kroku bierze się pod uwagę tylko części całkowite, przed przecinkiem, które kolejno wskazują liczbę mandatów dla danego komitetu. W drugim kroku bierze się pod uwagę części ułamkowe i pozostałe do rozdzielenia mandaty przyznaje się listom, które mają owe największe reszty.

Ta metoda podziału mandatów pomiędzy listy okręgowe powoduje, że przed wyborami nie wiadomo ile mandatów przypadnie na każdy z 13 okręgów wyborczych. Decyduje oczywiście wielkość okręgu (przy wyborach do PE obejmują bardzo różne liczby mieszkańców) oraz frekwencja w danym okręgu. Znacząco wyższa frekwencja w którymś z okręgów daje szansę na dodatkowy mandat.

Ostatnim etapem procedury ustalania wyników wyborów jest przyznanie mandatów konkretnym kandydatom. Otrzymują je kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ramach danej listy.

W poprzednich wyborach europejskich w województwie śląskim wybraliśmy w sumie siedmiu europosłów. Byli to: Jerzy Buzek, Jan Olbrycht i Marek Plura z Platformy Obywatelskiej, a także Bolesław Piecha i Jadwiga Wiśniewska z PiS, Adam Gierek z SLD - UP oraz Dobromir Sośnierz z Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego.

źródło: PAP/woj, oprac. (żet)