środa, 3 marca 2021

imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława

RSS

Dwa sołectwa dostały połowę środków na drogi

11.05.2019 07:00 | 0 komentarzy | art

O drogach dyskutowano m.in. na ostatnich posiedzeniach rady gminy. Najpierw radny Michał Menżyk poprosił wójta Daniela Jakubczyka, by ten, w sytuacji kiedy mówi się o remontach dróg w gminie, nie podawał przykładu ul. Raciborskiej, której remont rozpoczął się po świętach. Gmina wsparła finansowo to zadanie, co Jakubczyk wielokrotnie podkreśla. – Ale jest to droga powiatowa, administrowana przez powiat. My zajmijmy się drogami gminnymi, dlatego proszę wójta, żeby nie wskazywał tego przykładu, kiedy mówimy o konieczności remontów dróg gminnych – zaapelował Menżyk. Coraz częściej radni bowiem domagają się remontu kolejnych dróg w poszczególnych sołectwach, a na wszystkie potrzeby w budżecie nie ma pieniędzy.

Dwa sołectwa dostały połowę środków na drogi
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Temat inwestowania na drogach gminnych w kadencji 2014–2018 krytycznie ocenił radny Stanisław Zbroja. Z dokonanej przez niego na postawie urzędowych dokumentów analizy wynika, że w tych latach na drogi w gminie Gorzyce przeznaczono ponad 15 mln zł. – Z czego około 5,5 mln zł, a więc 35% wszystkich środków wydano na drogi w Turzy – zwrócił uwagę Zbroja. Dodał też, że jeśli do tego wyliczenia dodać Czyżowice, to okazuje się, że w latach 2014-2018, 52% środków na drogi wydano w dwóch największych sołectwach gminy. – A na 10 pozostałych sołectw zostało 48% środków – zaznaczył. Zaapelował do wójta by bardziej sprawiedliwie traktował pozostała sołectwa. Stąd zaproponował by zdjąć 80 tys. zł w tegorocznym budżecie na opracowanie projektu przebudowy odnogi ul. 27 Marca w Turzy. – W innych sołectwach tego typu drogi też są zniszczone, może bardziej. Dlatego, żeby nie było, że tyko jedno sołectwo jest wyróżniane, taki wniosek formalny składam – powiedział Zbroja. – Od 2014 r. działamy zadaniowo. Dokonaliśmy analizy gdzie są największe problemy. Mamy na terenie gminy 260 km dróg, od krajowych przez powiatowe po gminne. Typując pewne zadania do budżetu, kierowaliśmy się nie tylko stanem ulic, ale też możliwością pozyskania środków zewnętrznych – odpowiedział wójt. Dodał, że urząd gminy sprawdza najpierw wytyczne w konkursach ogłaszanych na pozyskanie środków zewnętrznych i na tej podstawie typuje poszczególne drogi do dofinansowania. Ocenił, że jest to słuszna strategia, o czym świadczy fakt, że gmina skutecznie pozyskuje środki. Przypomniał, też że dziś modernizacje odcinków dróg o długości do 1–1,5 km kosztują nawet do 5 mln zł.

Ponadto Jakubczyk przypomniał, że w Rogowie (z tego sołectwa wybrany został radny Zbroja – przyp. red.) budowane jest 10 km kanalizacji sanitarnej, co wiązać się będzie również z odbudową dróg gminnych. – Zdaję sobie sprawę z tego, że w pewnych okresach czasu w niektórych sołectwach inwestuje się mniej, by niebawem inwestować więcej – powiedział Jakubczyk, dodając, że najpierw trzeba pobudować kanalizacje, a dopiero potem remontować drogi.

Radnego Zbroi odpowiedź wójta raczej jednak nie przekonała. Zaproponował by poczekać jednak z przekazaniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 27 Marca do czasu objazdu przez radnych wszystkich dróg gminnych. Wniosek radnego poparło jednak tylko 9 radnych, 11 go odrzuciło.

(art)