Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik: sprostowanie

30.10.2018 23:49 | 0 komentarzy | ma.w

Publikujemy wypowiedź dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu odnoszącą się do artykułu „Bez znieczulenia”, opublikowanego w „Nowinach Raciborskich”.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W nawiązaniu do materiału prasowego pt. „Bez znieczulenia”, opublikowanego w czasopiśmie „Nowiny Raciborskie” w dniu 11 kwietnia 2017 r. zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe informacje, kierownik Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka z siedzibą w Raciborzu oświadcza, że zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest już pogląd, że „szczególna staranność i rzetelność dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania źródła takiej informacji - powinna obligować go do sprawdzenia jej za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okoliczności”(uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSN 2005, nr 7-8, poz. 114). Tymczasem artykuł uchybia przedstawionym powyżej standardom. Przedstawione w nim informacje są bowiem w przeważającej mierze nieprawdziwe i nieścisłe.

Oświadczam, że:

1. Nieprawdą jest, że szpital boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Sprawy kadrowe w szpitalu to temat priorytetowy i trudny. Nieprawdą jest, że w szpitalu sytuacja jest coraz gorsza, jak zostało to dwukrotnie sformułowane w artykule.

2. Nieprawdą jest, że w szpitalu ma miejsce ingerencja polityków. Dyrektor szpitala wyraźnie pragnie podkreślić, że nie spotkał się dotychczas z ingerencją polityków w sferę zarządzania, oprócz spraw wymagających decyzji podmiotu tworzącego. Szpital Rejonowy w Raciborzu jest zarządzany przez dyrekcję powołaną przez Zarząd Powiatu.

3. W artykule „Bez znieczulenia” zostało nadużyte stwierdzenie „dyrektor wyjawia”, podczas gdy w rozmowie z redaktorem, dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu podał tylko przykład sytuacji, kiedy pojawiają się problemy na skutek sytuacji życiowej kadry lekarskiej.

4. Nieprawdziwa jest informacja na temat osób, które odeszły z raciborskiego szpitala.

W artykule została przytoczona ilość osób, które zrezygnowały z pracy, ale nie podano informacji o nowozatrudnionych 6 lekarzach.

5. Nieprawdziwa jest informacja, że w szpitalu dochodzi do desperackich akcji. Ponadto przedstawiona stawka w wysokości 130 zł/godz. nie ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

6. Nieprawdziwa jest informacja, że w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu dochodzi do aktów mobbingu.

Ryszard Rudnik dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu


W artykule pt. „Bez znieczulenia”, opublikowanym w „Nowinach Raciborskich” 11 kwietnia 2017 r. opisując funkcjonowanie Szpitala Rejonowego nie miałem zamiaru, w przekazie informacyjnym, sformułowania negatywnej oceny sprawności i kompetencji lekarza anestezjologa ze względu na wiek. Jeżeli w jakikolwiek sposób tekst ten został w taki sposób odebrany, przepraszam zainteresowanych. Mariusz Weidner redaktor naczelny Nowin Raciborskich