Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Zabytkowa kopalnia Ignacy wyremontuje halę sprężarek

18.10.2018 10:52 | 0 komentarzy | acz

Projekt miasta Rybnika pn. ”Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności” otrzymał prawie 6 mln zł unijnego wsparcia w konkursie rozstrzygniętym właśnie przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zabytkowa kopalnia Ignacy wyremontuje halę sprężarek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przyznana Rybnikowi kwota 5 991 176,58 zł stanowi 95% planowanych tzw. kosztów kwalifikowanych i 92,32% kosztów całkowitych projektu. Inwestycja będzie realizowana w kompleksie poprzemysłowych budynków byłej kopalni „Ignacy-Hoym” w Rybniku-Niewiadomiu.

- Budynek byłej sprężarkowni zostanie poddany kompleksowej przebudowie, w celu zmiany pierwotnej funkcji przemysłowej na nową usługową – zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Odnowiony budynek ma pełnić funkcję wspomagającą proces rewitalizacji dzielnicy Niewiadom, stąd też wśród planowanych nowych funkcji znalazły się świetlica środowiskowa, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, miejsce prowadzenia działań kulturalnych – dodaje prezydent.

Powierzchnia zabudowy po przebudowie wynosić będzie 776,84 m2. W trosce o dbałość powietrza budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w sąsiedztwie.

Inwestycję zaplanowano do realizacji w 2019 r.

Warto wspomnieć, że do już druga inwestycja w budynki byłej kopalni „Ignacy-Hoym” na którą udało się pozyskać znaczące dofinansowanie zewnętrzne w 2018 r. Wiosną tego roku prawie 4,5 mln zł środków UE wsparło inwestycję polegającą na modernizacji budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, która również ma być realizowana w 2019 r. Realizacja obydwu opisywanych powyżej projektów zakończy proces modernizacji wszystkich budynków byłej kopalni. W planach jest jeszcze atrakcyjne zagospodarowanie terenu pomiędzy poszczególnymi budynkami (miasto ma już koncepcję i przygotowuje się do zlecenia dokumentacji technicznej na to zadanie).

Miejsce wydarzenia: