Piątek, 17 sierpnia 2018

imieniny: Jacka, Anity, Mirona

RSS

Uczniowie Ekonomika łączą naukę ze zdobywaniem doświadczeń na stażach zawodowych w Niemczech, Hiszpanii i we Francji

12.06.2018 09:27 | 0 komentarzy | EK
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018 09:09

Projekt systemowy “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Program Operacyjny “Wiedza Edukacja Rozwój” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od września 2016 r. do czerwca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. realizowany jest projekt „Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych”, który polegał na organizacji praktyk w trzech krajach UE dla uczniów szkoły. Jest to już siódmy projekt ZSE, który umożliwił uczniom poszerzenie kompetencji i kwalifikacji w ramach środków unijnych przeznaczonych na promowanie mobilności zawodowej oraz kształcenie i szkolenie zawodowe.

W maju 2017r. 16 uczniów kształcących się w zawodach “technik żywienia i usług gastronomicznych”, oraz “technik hotelarstwa”, wyjechało na trzytygodniowe staże do Nantes we Francji. Francja to kierunek staży, który koordynatorzy projektu wybrali po raz pierwszy. Był to zdecydowanie trafny wybór – nauka zawodu w kraju, który słynie z oryginalności i jakości swojej kuchni była dla uczniów prawdziwym wyzwaniem. Hotelarze mieli natomiast okazję odbywać praktyki m.in. w 5-gwiazdkowym Hotelu “Radison Blu”.

Na podstawie pozyskanych referencji pracodawców wiemy, że uczniowie Ekonomika bardzo dobrze zaadaptowali się do warunków i międzynarodowego środowiska pracy. W czasie wolnym uczniowie mieli okazję poznać kulturę Francji, zwiedzili m.in. Paryż, Angers, Pola Solne Guerande a także zobaczyli plażę La Boule.

W październiku 2017 r. do Granady w Hiszpanii wyjechała 18-sto osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodach: “technik hotelarstwa”, “technik obsługi turystycznej” oraz “technik informatyk”. Uczniowie zostali przydzieleni do punktów noclegowych i usługowych w mieście zgodnie z ich kierunkiem kształcenia. Uczniowie potwierdzają, że staż pozwolił im poznać realne warunki pracy w Hiszpanii. Koordynatorzy projektu mieli okazję spotkać się z hiszpańskimi pracodawcami, którzy bardzo wysoko ocenili przygotowanie zawodowe jak i postawy uczniów z Ekonomika. Uczestnicy projektu w czasie wolnym zwiedzili Sevillę, Guadix oraz Costa Tropical.

Ostatnim etapem projektu „Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych” był wyjazd do Niemiec grupy 20 uczniów, kształcących się w zawodach “technik ekonomista” oraz “technik żywienia i usług gastronomicznych”. Uczniowie na przełomie kwietnia i maja br. odbywali praktyki w FUU-SACHSEN w Chemnitz; jest to nowy partner, którego ZSE pozyskał w bieżącym projekcie.

Organizacja przyjmująca zapewniła uczestnikom wysokiej jakości praktyki zawodowe – gastronomowie pracowali w renomowanej restauracji w Chemnitz, natomiast ekonomiści w firmie symulacyjnej. Grupa odbywająca staż w Niemczech w czasie wolnym zwiedziła m.in. Drezno, Lipsk oraz fabrykę BMW.

Uczestnicy wszystkich w/w grup przyznali, że choć uczyli się języka angielskiego już od dłuższego czasu, dopiero możliwość obsługi klienta, konieczność samodzielnego komunikowania się przy wykonywaniu wszystkich codziennych czynności związanych np. z przemieszczaniem się po mieście, zakupami czy zakwaterowaniem, pozwoliło im naprawdę przełamać barierę językową.

Zespół Szkół Ekonomicznych jako instytucja wysyłająca zapewnił stażystom odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki branżowe, przewodniki i słowniki, pomoce dydaktyczne i gadżety. Zorganizowano przejazd, ubezpieczenie na miejscu stażu oraz opiekę.

Wyjazd młodzieży, koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz wszelkie dodatkowe działania zostały w 100% sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “POWER”.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy uzyskali certyfikat Europass Mobility, który umożliwia każdemu obywatelowi Europy czytelną prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych uzyskanych w czasie mobilności. Kompetencje opisane w certyfikacie przede wszystkim jednak istotnie wzbogacają portfolio absolwenta wodzisławskiego Ekonomika.

Uczestnicy poprzednich projektów mobilności przyznają, że doświadczenie pozyskane na stażach zagranicznych pozwoliło im wyróżnić się w procesie rekrutacji i zdobyć wymarzoną pracę np. w renomowanym hotelu w Warszawie.

Z możliwości wyjazdu na staż tym razem skorzystało aż 54 uczniów.

Projekt „Staże zagraniczne- synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych” okazał się absolutnym sukcesem, gdyż zrealizowano wszystkie cele i założenia projektu.

Można śmiało stwierdzić, że Ekonomik wyrobił sobie już swoją markę w zakresie realizacji projektów mobilnościowych. Łącznie do tej pory w ramach ośmiu projektów staży zagranicznych pozyskano blisko 600 000 euro na realizację projektów dla 265 uczniów.

Zrealizowany projekt i wyniki jego ewaluacji stanowią podstawę dla kolejnych projektów polegających na organizacji zagranicznych staży zawodowych.

W bieżącym roku szkoła rozpoczyna realizację kolejnego, ósmego już projektu, „W poszukiwaniu nowych możliwości - Ekonomik na zagranicznych stażach”, w ramach którego na staże do Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii wyjedzie 48 uczniów.

Jak podkreślają koordynatorki projektów europejskich w ZSE, pani I. Cesarz oraz pani I. Zielonka, każdy kolejny projekt przyciąga szersze grono młodzieży chcącej uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Coraz więcej młodych ludzi dostrzega i rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji, a tym samym zwiększania swoich szans na rynku pracy.

Gratulujemy koordynatorom i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych staży.

Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.

I.D.

Tekst sponsorowany