Niedziela, 16 grudnia 2018

imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

RSS

Jeden mandat za spalanie odpadów

14.03.2018 07:00 | 1 komentarz | art

Gmina Gorzyce ma podpisaną umowę z gminą Lubomia na świadczenie usług przez Straż Gminną z Lubomi na terenie Gorzyc.

Jeden mandat za spalanie odpadów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na podstawie tej umowy strażnicy gminni pojawiają się na terenie gminy Gorzyce dwa razy w tygodniu, tj. w każdy wtorek i każdy czwartek. Główne zadania? Egzekwowanie od mieszkańców przepisów dotyczących utrzymania porządku na terenie gminy. W tym również kontrole kotłowni, pod kątem spalania niedozwolonych opadów.

Zapytaliśmy w urzędzie gminy o efekt tych kontroli. Urzędnicy odpowiedzieli nam, że w okresie od października 2017 r. do 22 lutego przeprowadzono 60 kontroli kotłowni. - W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono jeden mandat, nie pobierano próbek popiołu i żadna sprawa nie została skierowana do sądu – wyjaśnia Beata Futerska z Urzędu Gminy w Gorzycach. Jak dodaje, kontrole prowadzone były z urzędu (losowo wybrane posesje) oraz w związku ze zgłoszeniami mieszkańców. W roku ubiegłym prowadzono kompleksowe kontrole nieruchomości w zakresie posiadanych umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz kontrole w zakresie sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym prowadzono kontrole kotłowni. W roku bieżącym w związku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki popiołów od 1 stycznia 2018 r. prowadzone są kontrole nieruchomości pod kątem wywiązywania się właścicieli z obowiązku selektywnej zbiórki popiołów - podczas tych kontroli również prowadzone są kontrole kotłowni.

(art)