środa, 16 czerwca 2021

imieniny: Aliny, Justyny, Benona

RSS

Gmina na bakier z własnym prawem

14.07.2017 19:00 | 3 komentarze | art

O czym dyskutują radni na posiedzeniach komisji? Tego mieszkaniec Gorzyc za pośrednictwem internetu nie zawsze może się dowiedzieć. Zuważyliśmy, że w Biuletynie Informacji Publicznej brakuje wielu protokołów.

Gmina na bakier z własnym prawem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do końca ubiegłego roku w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), dostępnym na stronie internetowej gminy Gorzyce publikowane były protokoły posiedzeń poszczególnych komisji stałych rady gminy. Każdy mieszkaniec posiadający dostęp do internetu, po opublikowaniu protokołu (a więc po jego zatwierdzeniu przez radnych), bez ruszania się z domu, za pośrednictwem komputera mógł sprawdzić, o czym dyskutują radni, jaka jest ich opinia w ważnych dla gminy sprawach. To na komisjach radni opiniują uchwały, dotyczące np. podatków lokalnych, opłat za śmieci, które później głosowane są na sesjach rady gminy. W tym roku praktyka publikowania protokołów została porzucona. Od stycznia do początku lipca na BIP-ie nie pojawił się ani jeden protokół posiedzenia, którejkolwiek komisji stałej, z wyjątkiem protokołów posiedzeń wspólnych komisji. Dopiero po naszej interwencji w UG na BIP pojawiły się protokoły dwóch posiedzeń komisji rewizyjnej oraz plany prac na 2017 r. pozostałych komisji. Tymczasem z BIP-u nie dowiemy się, czy spotykały się, a jeśli tak, to czym zajmowały się: komisja budżetu, rozwoju gminy i ochrony środowiska, komisja oświaty, kultury i sportu oraz komisja rodziny, spraw społecznych i zdrowia.

Gmina zapisała w statucie taki obowiązek

Tu wyjaśnijmy jedną sprawę. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje obowiązku publikowania protokołów sesji rady gminy czy też z posiedzeń komisji w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie wymienia bowiem tej kategorii wśród informacji, które na mocy art. 8 ust. 3 obowiązkowo udostępniane są w BIP przez organy władzy publicznej. Natomiast serwis wspolnota.org, zajmujący się sprawami samorządowymi, dopowiada, że obowiązek taki może wynikać ze statutu gminy, który - zgodnie z art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. I akurat statut gminy Gorzyce jasno określa obowiązek udostępniania protokołów na BIP. Oto w rozdziale VIII, paragrafie 97, ustępie 3 statutu gminy zapisano: „Protokoły z sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem”.

Wójt dziękuje za sygnał

Dlaczego więc w Gorzycach zaprzestano publikacji protokołów? - Trudno mi powiedzieć. Zgadzam się, że skoro mamy taki zapis w statucie, to protokoły powinny być publikowane. Dziękuję za sygnał. Protokoły zostaną uzupełnione – mówi Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyc.

(art)