Piątek, 30 października 2020

imieniny: Zenobii, Przemysława, Edmunda

RSS

Kultura

O Bogu, rodzinie i Jehowie pisze ks. Jan Szywalski

19.03.2017 06:30 | 0 komentarzy | red

- Z judaizmem i islamem łączy nas wiara w jednego Boga, ale tylko chrześcijanie wierzą, że w Bożej naturze są trzy Osoby - pisze ks. Jan Szywalski.

O Bogu, rodzinie i Jehowie pisze ks. Jan Szywalski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Głos teologów

Nie tu miejsce na rozważania teologiczne. O Trójcy Świętej napisano tomy rozpraw. Teologowie mówią, że Bóg kontemplując Siebie, zrodził odbicie swojej Istoty, Słowo odwieczne, Syna swego, który jest „Bogiem z Boga, światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu” – jak wyznajemy w naszym Credo. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (J 1,1). Miłością zaś między Ojcem i Synem jest Duch Święty. W Bogu jest jakby w rodzinie. Bóg to nie sztywny majestat, to nie samotna Jedyność, ale w Nim jest życie, wymiana miłości, bo „Bóg jest miłością”.

Nie wszystko pojmujemy. „Augustynie, nie przelejesz morza do dziury wygrzebanej w piasku, podobnie jak twój umysł nie pomieści istoty Bożej” – takie pouczenie miał usłyszeć wielki teolog, gdy rozważał tajemnicę Trójcy Świętej.

Może dlatego stworzył Bóg ludzi w podwójnej płci? Owocem zaś miłości dwojga ludzi jest trzeci człowiek: dziecko. Czyż nie jest rodzina ludzka pewnym odbiciem Boga Trójjedynego? Człowiek jest przecież stworzony na obraz i podobieństwo Boże.