Piątek, 21 lutego 2020

imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

RSS

Godów i Gorzyce zagrożone ptasią grypą. Ta może zaatakować od południa

09.02.2017 11:46 | 0 komentarzy | art

W związku z zagrożeniem związanym z ptasią grypą, przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej i powiatowi lekarze weterynarii kontrolują wszystkie gospodarstwa na terenie gmin Godów i Gorzyce. Kontrola ma potrwać do 10 lutego włącznie. - Na terenie powiatu wodzisławskiego, ani województwa śląskiego nie odnotowano ogniska bądź nawet jednego przypadku wystąpienia ptasiej grypy - uspokaja lekarz weterynarii Wojciech Białoń, zastępca Powiatowego Lekarza Wetarynarii w Wodzisławiu Śl. 

Godów i Gorzyce zagrożone ptasią grypą. Ta może zaatakować od południa
Ulotka, którą inspektorzy weterynarii wręczają gospodarzom w gminie Godów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zagrożenie wystąpienia choroby jest jednak spore. - Ptasia grypa występuje w Czechach, w pasie przygraniczynym, stąd też nasze działania, które mają charakter prewencyjny - mówi Białoń.

Inspektorzy odwiedzają obecnie sołectwa dwóch gmin: Godowa oraz Gorzyc i sprawdzają, w których gospodarstwach hodowany jest drób. - Musimy wiedzieć ile tego drobiu jest, oraz ile jest gospodarstw, w których drób jest hodowany, nawet tych gdzie hoduje się 5 kurek na własne potrzeby - mówi Białoń.

Właścicielom gospodarstw inspektorzy wręczają ulotki z wytycznymi oraz instruują co do dalszego postępowania. - Inspektor kazał bezwględnie trzymać kury w zamknięciu i nie wypuszczać ich na dwór - opowiada nam pani Zofia z Krostoszowic. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śl. przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Do podstawowych obowiązków właścicieli drobiu należą:

1) trzymanie drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) w zamknięciu, ponieważ ogranicza to kontakt z dzikimi ptakami i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem od dzikiego ptactwa,

2) zabezpieczenie paszy i wody dla ptactwa domowego przed dostępem dzikich ptaków, utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,

3) przestrzeganie zasad bioasekuracji, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z kurników, w których jest utrzymywany drób, maty można wykonać samemu np. z gąbki 1x1 m nasączonej odpowiednim preparatem (np. VIRKON S, HYPEROX),

4) stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

5) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa),

6) zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków.

Niestosowanie się do zaleceń grozi nałożeniem kary finansowej.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw hodowlanych. Pojawienie się ogniska ptasiej grypy czyli wystąpienie jednego chorego osobnika oznacza konieczność wybicia nie tylko całej populacji, ale także wszystkich sztuk drobiu w promieniu trzech kilometrów. W tym przypadku na granicach strefy zapowietrzonej na jezdniach zostaną również ustawione maty dezynfekcyjne dla pojazdów drogowych.