Niedziela, 25 października 2020

imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

RSS

Radny wyleciał z komisji za nieobecności

24.11.2016 07:00 | 5 komentarzy | mak

Radny Kazimierz Nawrat został odwołany z gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Sprawdziliśmy, co stoi za decyzją burmistrza miasta.

Radny wyleciał z komisji za nieobecności
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Miesiąc temu Katarzyna Sawicka–Mucha, burmistrz Pszowa podjęła decyzję o odwołaniu jednego z członków pszowskiej komisji, radnego Kazimierza Nawrata. Sprawa wywołała duże zaskoczenie. – Co było powodem zmian w składzie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych? – dopytywał na październikowej sesji wiceprzewodniczący rady, Piotr Kowol. – Odwołano z tej komisji jedynego przedstawiciela rady miasta, mieszkańca Pszowa i lekarza – przypomniał.

Wiceprzewodniczący Piotr Kowol skomentował też sposób, w jaki rada dowiedziała się o zmianach. Wytknął wiceburmistrzowi Dawidowi Topolowi (burmistrz Katarzyna Sawicka–Mucha była nieobecna na sesji), że zarządzenie o zmianach w komisji z 14 października ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej późno, bo dopiero 25 października, czyli dzień przed sesją rady miasta. – Przecież zarządzenia powinny ukazywać się niezwłocznie – zauważył.

Kompetencje to jedno, powody drugie

Wiceburmistrz Dawid Topol na sesji nie podał jednak powodów odwołania radnego. W tej sytuacji wiceprzewodniczący Piotr Kowol złożył interpelację, że chce otrzymać wyjaśnienia na piśmie. W dyskusję włączył się też radny Paweł Kołodziej. – Uznaję kompetencje burmistrza, ale nie wyobrażam sobie, żeby w takiej komisji nie było żadnego przedstawiciela rady. Zawsze przedstawiciel rady był, a nagle dziwnym trafem zostaje z niej wyrzucony. Mam nadzieję, że poznamy powody – dodał radny Kołodziej.

Najczęściej nieobecny

Również i my wystąpiliśmy do urzędu miasta o podanie powodów odwołania radnego Kazimierza Nawrata. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że radny został odwołany przez nieobecności. – Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Pszowie za 2015 r. wynika, że najczęściej nieobecnym z członków komisji na posiedzeniach był właśnie Kazimierz Nawrat, który jednocześnie nie uczestniczył w pracach zespołu motywującego. Nie uczestniczył również w pracach zespołu w 2016 r. – brzmi fragment odpowiedzi z urząd miasta.

Miasto tłumaczy też, dlaczego zarządzenie burmistrza o zmianach osobowych w komisji zostało tak późno opublikowane w BIP. Powodem była pomyłka. Zarządzenie pojawiło się wcześniej, ale potrzebna była jego korekta, stąd ponowne opublikowanie 25 października.

Sam zainteresowany, który jest znanym pszowskim lekarzem, prywatnie małżonkiem obecnej sekretarz Pszowa Alicji Nawrat sprawy komentować nie chce.

(mak)


Zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Komisja powoływana jest przez wojta, burmistrza lub prezydenta. W skład pszowskiej komisji wchodzą: Małgorzata Brzonkalik–Skowronek (pedagog szkolny), Ryszard Kowol (psycholog, pedagog szkolny), Jolanta Depta (dyrektor NZOZ Vitamed), Anna Malinowska (kierownik OPS w Pszowie), Kazimierz Nawrat (lekarz, radny), Katarzyna Brachmańska (przewodnicząca GKRPA i PN w Pszowie, pracownik urzędu miasta, certyfikowany coach). Z początkiem przyszłego roku członkiem komisji przestanie być radny Nawrat.

Ludzie:

Dawid  Topol

Dawid Topol

Były wiceburmistrz Pszowa