Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Co ze szkodami po likwidowanej Annie?

15.04.2016 09:28 | 1 komentarz | acz

Z końcem marca Kompania Węglowa S.A. zbyła na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnię Węgla Kamiennego „Anna” (wydzieloną część KWK „Rydułtowy-Anna”). Spółki zawarły porozumienie określające następujący zakres odpowiedzialności i tryb postępowania w sprawach szkód górniczych obowiązujący od dnia 1 kwietnia.

Co ze szkodami po likwidowanej Annie?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wnioski o naprawienie szkód, o zabezpieczenie przed szkodami górniczymi lub o zwrot kosztów za wykonane zabezpieczenia obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej, będą przyjmowane przez KWK „Rydułtowy”.

W przypadku, gdy okaże się, że szkoda górnicza została spowodowana wyłącznie działalnością zakładu górniczego KWK „Anna” (dawniej Ruch „Anna” kopalni „Rydułtowy-Anna”), wniosek wraz ze sporządzoną przez KWK „Rydułtowy” opinią górniczo-geologiczną zostanie niezwłocznie przekazany do SRK S.A., celem jego dalszej obsługi i realizacji.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., po otrzymaniu wniosku z KWK „Rydułtowy”, niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przejęciu obsługi jego sprawy, względnie poinformuje go o oddaleniu zgłoszonych roszczeń.

W przypadku gdy okaże się, że szkody górnicze spowodowane są ruchem dwóch zakładów górniczych: KWK „Anna” i KWK „Rydułtowy”, obsługę i realizację złożonych wniosków prowadzić będzie KWK „Rydułtowy”, na podstawie trójstronnej ugody zawieranej z poszkodowanym przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy” i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W przypadkach, w których Kompania Węglowa S.A. zawarła już z poszkodowanymi ugody o naprawy szkód, lecz do dnia 31 marca 2016 r. nie uregulowała podjętych w nich zobowiązań, Kompania Węglowa S.A. i Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. będą zawierać z Poszkodowanymi trójstronne porozumienia:

  • o zmianie stron ugody – w miejsce KW S.A. wstąpi SRK S.A. – o ile szkody związane są wyłącznie z ruchem zakładu górniczego KWK „Anna”,

lub

  • o przystąpieniu SRK S.A. do ugody (obok KW S.A.), o ile szkody są skutkiem ruchu dwóch zakładów górniczych: KWK „Anna” i KWK „Rydułtowy”.

Dla potrzeb planowanych inwestycji budowlanych lub nabywania nieruchomości gruntowych, położonych w granicach obszaru działalności górniczej KWK „Anna”, informacji o warunkach geologicznych i górniczych udzielać będzie KWK „Rydułtowy”.