Sobota, 30 maja 2020

imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

RSS

Budowa lub przebudowa zjazdu do drogi wojewódzkiej. Jak to się robi?

30.03.2016 06:30 | 0 komentarzy | ż

Urząd Miasta Racibórz przygotował ważną informację dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych budową lub przebudową zjazdu do drogi wojewódzkiej (ma to związek z planowaną przebudową DW 935)

Budowa lub przebudowa zjazdu do drogi wojewódzkiej. Jak to się robi?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Żeby wybudować lub przebudować zjazd z drogi wojewódzkiej należy:

  1. wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę już istniejącego zjazdu (wzór takiego wniosku wraz z potrzebnymi załącznikami znajduje się na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich www.zdw.katowice w zakładce BIP – Zezwolenia i drugi/zezwolenia/Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej),
  2. po uzyskaniu decyzji właściciel posesji musi uzgodnić z Zarządem projekt zjazdu,
  3. po uzgodnieniu projektu właściciel nieruchomości powinien skutecznie zgłosić roboty budowlane, albo uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę zjazdu. Skuteczne zgłoszenie robót to kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia zjazdu Wojewodzie Śląskiemu wraz z pisemną informacją o braku sprzeciwu wojewody dla takiego zgłoszenia. Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych będzie wymagane przy wniosku o zajęcie pasa drogowego,
  4. gdy właściciel nieruchomości, który będzie chciał wybudować lub przebudować istniejący zjazd uzyska wymienione dokumenty będzie zobowiązany do wystosowania do ZDW wniosku o zajęcia pasa drogowego w celu budowy/przebudowy zjazdu.

Zobacz również: