Poniedziałek, 15 lipca 2019

imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona

RSS

Pismo do marszałka zmieniło się w... skargę na starostę

25.08.2015 10:00 | 1 komentarz | żet

Mieszkanka ulicy Kozielskiej w Raciborzu napisała do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie uciążliwości panujących na tym odcinku Drogi Krajowej Nr 45 (hałas oraz drgania powodujące pękanie budynków).

Pismo do marszałka zmieniło się w... skargę na starostę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W Katowicach stwierdzono, że sprawą powinien zająć się samorząd, na którego terenie znajduje się rzeczona droga i tym sposobem pismo trafiło do przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, który następnie przekazał je powiatowej komisji rewizyjnej. Zostało ono zakwalifikowane jako skarga na działalność starosty raciborskiego i pod tym kątem zbadane.

Komisja rewizyjna spotkała się w sprawie skargi trzy razy – 25 czerwca, 30 czerwca oraz 13 sierpnia, zapoznając się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami Krzysztofa Spornego – kierownika referatu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Ponadto przewodnicząca komisji Ewa Widera zwróciła się do skarżącej z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dot. wspomnianych w piśmie przejawów niekompetencji, zaniechania obowiązków oraz braku wiedzy ze strony starostwa. Mieszkanka Kozielskiej odmówiła jednak składania dodatkowych wyjaśnień.

W efekcie podjętych działań komisja przygotowała projekt uchwały uznającej skargę za bezzasadną (rada powiatu będzie głosować nad przyjęciem uchwały we wtorek 25 sierpnia i najprawdopodobniej będzie to głosowanie na „tak”). W uzasadnieniu do uchwały wskazano na szereg działań podjętych przez Starostwo Powiatowe w sprawie DK 45, m.in. przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu, interwencje do zarządcy drogi (jest nim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) w sprawie podjęcia działań ograniczających uciążliwości hałasu, wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania GDDKiA do opracowania przeglądu ekologicznego i wreszcie jego opracowanie. Z tego ostatniego wynika, że na ul. Kozielskiej nie ma możliwości postawienia ekranów akustycznych, a jedynym wyjściem z sytuacji jest budowa obwodnicy lub stworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Podczas spotkania z mieszkańcami w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko temu rozwiązaniu (obawiali się spadku wartości nieruchomości). – Obecnie trwają działania zmierzające do budowy obwodnicy w Raciborzu. Pierwszym etapem jest budowa drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna – wyjaśniają radni.

(żet)

Ludzie:

Ewa Widera

Ewa Widera

Radna Powiatu Raciborskiego