Niedziela, 26 maja 2019

imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

RSS

Referendum 2015. Jak zostać członkiem komisji?

23.07.2015 09:37 | 0 komentarzy | ż

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w instrukcji, gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju. Jak podkreśliła PKW, samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Referendum 2015. Jak zostać członkiem komisji?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do kogo się zwrócić?

Obwodową komisję do spraw referendum powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak poinformowała PKW, aby wziąć udział w jej pracach, należy zwrócić się bezpośrednio do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych. Ich wykaz, wraz z adresami, dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (kliknij TUTAJ).

Tymi podmiotami są partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej.

Kto może być członkiem komisji?

W komunikacie PKW zaznaczono, że kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy. Chodzi o mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).

Podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji referendalnej, na co ma czas do 7 sierpnia.

Publiczne losowanie

W przypadku zbyt wielu zgłoszeń skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest za mała, wójt dokonuje uzupełnienia składu spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej oraz jedną osobę wskazaną przez wójta. Może nią być pracownik samorządowy gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracownik jednostki, w której został utworzony odrębny obwód głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza zaznaczyła, że przepisy nie określają sposobu rekrutacji przez podmioty uprawnione członków komisji oraz sposobu informowania o prowadzonym naborze.

PKW zastrzegła, że samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. W przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne bowiem będzie przeprowadzenie losowania ich składu. PKW podkreśliła ponadto, że nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.

Wynagrodzenie za pracę w komisji

Z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym wynika, że w przypadku jednodniowego głosowania wysokość diety dla przewodniczących komisji wyniesie 180 zł, ich zastępców - 160 zł, a pozostałych członków - 140 zł. Najbliższe referendum odbędzie się 6 września od godziny 6:00 do godziny 22:00.

/kic/Serwis Samorządowy PAP


Referendum odbędzie się 6 września. Głosujący odpowiedzą w nim na pytania dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika.