Wtorek, 20 kwietnia 2021

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

XIX Powiatowy Rajd Rowerowy

Start 27.08.2017 o godz. 10:45 wstęp wolny

Już 27 sierpnia wszyscy miłośnicy turystyki rowerowej z terenu powiatu wodzisławskiego i okolic będą mieli okazję wspólnie pokonać trasę rajdu rowerowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Tegoroczna trasa prowadzić będzie z Wodzisławia Śląskiego przez – Marklowice –  Mszanę –  Skrzyszów do mety w Mszanie. Łączna długość trasy przejazdu wynosić będzie 28,2 km.

START: godz. 10:45 – Wodzisław Śląski, Gosław Sport Center przy ul. Cisowej 4. Rejestracja uczestników: 08:30-10:15 – Biuro Rajdu.

META: ok. godz. 14:00 – Mszana, teren przy Parku Aktywnej Rekreacji, ul. 1 Maja 81 (za budynkiem Urzędu gminy).

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 sierpnia 2017:

•    telefonicznie – pod numerami: (32) 412-09-61 oraz (32) 412-09-49  w godzinach pracy urzędu,

•    osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a w Referacie Kultury i Sportu Wydziału Promocji, Kultury i Sportu /III piętro, pokój 314/ w godzinach pracy urzędu.

Warunkiem udziału w imprezie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

W celu potwierdzenia udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w dniu imprezy w Biurze Rajdu wraz z dokumentem tożsamości.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, biorą udział w  imprezie pod warunkiem uprzedniego przekazania organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie.

Osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową.

Udział w zawodach jest bezpłatny. Uczestnicy biorą udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują też do wiadomości, że rajd nie będzie miał charakteru wyścigu sportowego, a wyłącznie rekreacyjny, lecz mimo to wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie (np.: podjazdy, zjazdy, droga szutrowa).

Impreza odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajdować się będzie koordynator rajdu odpowiedzialny za kontrolę prędkości i kierunek jazdy całej kolumny uczestników.

Organizator – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. – zapewnia uczestnikom rajdu: pomoc techniczną w przypadku awarii roweru podczas uczestnictwa w rajdzie (nieobejmującą kosztu części zamiennych), opiekę medyczną od startu do zakończenia rajdu, posiłek regeneracyjny na mecie rajdu, gadżety rajdowe. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w rajdzie o otrzymaniu gadżetów i posiłków decyduje kolejność zgłoszeń.

Ponadto organizator przewidział nagrody dla uczestników konkursów i zawodów, które odbędą się po zakończeniu rajdu na jego mecie.