Wtorek, 2 marca 2021

imieniny: Heleny, Henryka, Halszki

RSS

Kurs dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia teatrlane z osobami niepełnosprawnymi

Start o godz. 09:00, trwa od 25 do 26 marca cena biletu: 150 zł

Kurs skierowany jest do osób prowadzących zajęcia teatralne z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, szkołach i przedszkolach z klasami integracyjnymi, szkołach specjalnych itp. Praktyczne zastosowanie i doświadczanie na sobie samym – to idea, która przyświeca stworzeniu tego cyklu zajęć.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wodzisławskie Centrum Kultury

Wodzisław, Kubsza 17

MINIMUM TEORII --> MAKSIMUM PRAKTYKI

25 marca 2017 – Barbara Rau (Teatr Bianialuka oraz Teatr Grodzki w Bielsku Białej)

26 marca 2017 – Jan Chmiel (Teatr Grodzki w Bielsku-Białej)

Wieloletnie obserwacje twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych pozwalają zauważyć, że prowadzący zajęcia nie zawsze stosują odpowiednie metody i formy pracy. Często wzorują się na formach stosowanych przez teatry repertuarowe, gdzie zwykle ważnym elementem dzieła jest tekst. Stawiają tym samym wykonawcom zadanie zbyt trudne do zrealizowania. Bywa też, że dobór repertuaru jest nieodpowiedni dla grupy, teksty i kostiumy dorosłych uczestników zajęć teatralnych zaczerpnięte są z literatury dziecięcej, co niekiedy naraża ich na śmieszność i nie dotyka faktycznych problemów, uczuć i emocji. Tymczasem jest wiele metod i form pracy teatralnej, które dostosowane są do możliwości wykonawców, a jednocześnie umożliwiają realizację przedsięwzięcia na dobrym poziomie artystycznym.

Proponowany przez Wodzisławskie Centrum Kultury kurs obejmie takie zagadnienia jak metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi, poznawanie technik teatralnych dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych w różnym wieku,  rola plastyki, muzyki, tańca i ruchu w spektaklu, teatr animacji, wszechstronny rozwój uczestników zajęć teatralnych, budowanie inscenizacji teatralnej przy pomocy prostych narzędzi i środków, teatr cieni, maska teatralna, animacja przedmiotu i lalki teatralnej, przedstawienia plenerowe, elementy czarnego teatru i inne. Wejdziemy głębiej w zagadnienia rozwijania wyobraźni u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, kreatywności, komunikacji i rozwiązywania problemów, pomożemy uruchomić ciało, zwrócić uwagę na jego świadome wykorzystanie, dotkniemy technik teatru ruchu i żywego słowa. Zaproponujemy ćwiczenia i sposoby dochodzenia do poznania własnych możliwości, pokażemy jak tworzyć spektakle z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, jak kreować postaci, jak uruchamiać niepełnosprawnych aktorów, by lepiej wykorzystali swój potencjał twórczy.

Kurs trwa 2 dni po 5 godzin zegarowych każde. Kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego jego odbycie. Szkolenie jest prowadzone w konkretnym terminie po zebraniu odpowiedniej grupy chętnych (30 osób).

Kwalifikacja następuje po wypełnieniu karty zgłoszeniowej (załącznik w mailu lub strona www.wck.wodzislaw.pl). Rekrutację prowadzi Magdalena Świergolik za pośrednictwem maila magda.s@wck.wodzislaw.pl lub pod nr tel. (32)455 48 55 (wew.28).

Cena kursu: 150 zł. Płatności należy dokonać przelewem na nr rachunku bankowego:

Bank PKO SA 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780. W tytule prosimy wpisać: "warsztaty teatralne dla osób pracujących z niepełnosprawnymi, imię i nazwisko uczestnika". Adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski. Rezygnacja na 3 dni przed rozpoczęciem kursu oraz po wpłacie nie powoduje zwrotu kosztów.

PROWADZĄCY:

Barbara Rau - aktorka Teatru Banialuka z Bielska- Białej oraz instruktor arteterapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej „ Jesteś Potrzebny” Teatru Grodzkiego. Przygotowuje z młodzieżą niepełnosprawną przedstawienia, a także współpracuje z przedszkolami na terenie Bielska-Białej, prowadząc zajęcia teatralne.

Jan Chmiel- aktor, lalkarz, animator teatralnego ruchu amatorskiego, prowadzi zajęcia teatralne z osobami z niepełnosprawnością od 1989 roku. Od 2010 r. pełni funkcję kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej „ Jesteś Potrzebny” działającego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, którego jest współzałożycielem. Były aktor teatrów Ateneum w Warszawie, Teatru Polskiego i Teatru Banialuka w Bielsku-Białej.