Poniedziałek, 27 września 2021

imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

RSS

Jarmark Staroci i Rękodzieła w Rybniku

Wydarzenie anulowano wstęp wolny

Kolejny Jarmark Staroci i Rękodzieła w Rybniku odbędzie się tradycyjnie na rybnickim Deptaku (ciąg ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich) w sobotę 10 lipca 2021 r. w godz. 7.00 - 15.00. Udział w Jarmarku jest bezpłatny.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników staroci, kolekcjonerów, wystawców, wielbicieli antyków, artystów, wytwórców rękodzieła, sprzedawców książek, a także wszystkie osoby, które chcą sprzedać lub wymienić używane rzeczy. W Jarmarku mogą brać udział wszyscy, zarówno podmioty prawne - firmy, jaki i osoby fizyczne - prywatne. Jest to doskonała okazja do rozstania się z niepotrzebnymi już rzeczami, na pozbycie się starych książek, używanych zabawek, odzieży, której już nie nosimy, ale też okazja do zaprezentowania wszystkiego tego co sami potrafimy stworzyć.

Wyznaczanie miejsc wystawcom odbywa się na bieżąco w godz. 7.00-9.00 bezpośrednio na ulicy Sobieskiego i ulicy Powstańców. Dopuszcza się dojazd samochodami w godz. 5.00-9.00 na czas montażu stoiska oraz w godz. 13.00-16.00 na czas jego demontażu. W innych godzinach, wjazd na deptak będzie możliwy tylko w szczególnych przypadkach.

UWAGA! Ponieważ ulica Sobieskiego z powodu prac budowlanych jest częściowo nieprzejezdna, dlatego prosimy aby wyjątkowo rozstawiali tam swoje stoiska wystawcy, którzy nie muszą wjeżdżać na jarmark samochodem.

Podczas rejestracji wystawcy otrzymają Kartę wystawcy, która upoważniać będzie do darmowego parkowania na wewnętrznym parkingu UM Rybnik (wjazd od ul. Miejskiej) oraz do wjazdu na deptak na czas montażu i demontażu stoiska. Po godz. 15.00 Wystawcy zobowiązują się do uprzątnięcia i likwidacji swoich stanowisk.

Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Jarmarku Staroci i Rękodzieła w Rybniku, oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku, jak również do utrzymania czystości na swoim stoisku i po jego likwidacji.

Informacja: Dom Kultury Chwałowice tel. 32 421622, e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com.

Fot. Krzysztof Łapka