Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

Patrol

Trwa oklejanie przejazdów kolejowych w regionie

02.05.2018 09:31 | 1 komentarz | acz

Indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego oraz telefony alarmowe wypisane na żółtych naklejkach zwiększą poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów pociągów na skrzyżowaniach toru i drogi.

Trwa oklejanie przejazdów kolejowych w regionie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A od 26 kwietnia rozpoczynają znakowanie blisko 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych. Na każdym do końca maja br. będą żółte naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu i telefonami alarmowymi. Specjalne łącze między operatorami numeru 112 a służbami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialnymi za ruch pociągów, zapewni szybkie reakcje na zagrożenia.

- Oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększa poziom bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów pociągów. Działanie zintegrowane jest z szybkim powiadamianiem i wykorzystaniem numeru 112. To kolejny projekt zarządcy infrastruktury, który ma na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania kierowców lub zdarzeń losowych – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Pracownicy PLK umieszczają naklejki na wewnętrznej stronie krzyży Św. Andrzeja – jeśli jest to przejście dla pieszych (kat. E), przejazd zabezpieczony znakami (kat D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kat. C). Wielkość naklejki to 40 cm x 11 cm. Na przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki będą umieszczone na napędach rogatkowych (słupkach, do których przymocowana jest rogatka). Wielkość naklejki to 20 cm x 5 cm. Takie oznakowanie ułatwi kierowcom, którzy znajdą się w kryzysowej sytuacji między rogatkami przejazdu, zauważenie odblaskowej, żółtej naklejki z najważniejszymi informacjami.

- Dzięki rozpoczętemu dziś projektowi oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi, do końca maja na każdym z prawie 14 tys. skrzyżowań toru i drogi będą żółte naklejki z dodatkowymi informacjami. Oznakowanie i specjalne łącze między operatorem numeru 112 a służbami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A pozwoli na szybkie reakcje, zwiększające bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na żółtej naklejce umieszczonej na przejeździe będą trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 i numery „awaryjne”.

  • Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego - przypisany jest do konkretnego przejazdu. Dzięki niemu podczas interwencji operator numeru 112 szybko zlokalizuje przejazd na sieci kolejowej i w terenie. Zapewni to szybkie reakcje na zagrożenia. W kilka minut wstrzymany będzie ruch pociągów i zminimalizowana możliwość zdarzenia.
  • Numer alarmowy 112 - służy do zgłaszania wypadków lub awarii samochodu na przejeździe.
  • Numery podane „w razie awarii” - to numery do informowania dyspozytora kolei na terenie konkretnego zakładu linii kolejowych, o usterce urządzeń, uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo-drogowym – w przypadku jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

Proces zgłaszania zdarzenia na przejeździe
W przypadku np. awarii auta, lub innego zdarzenia na przejeździe, kierowca po połączeniu się z numerem alarmowym 112, podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu z żółtej naklejki. Operator nr 112 powiadamia - specjalnie stworzonym łączem, służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów.

Realizację projektu wspierała merytorycznie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Aby nowy system mógł sprawnie działać PLK przeszkoliły około 10 tysięcy pracowników: dyżurnych ruchu, dyspozytorów i koordynatorów systemów bezpieczeństwa. Inicjatywa PLK wymagała także ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z 17 Centrami Powiadamiania Ratunkowego w całej Polsce. Operatorzy numeru alarmowego 112 wspólnie z kolejarzami testowali i dopracowali procedurę przyjmowania zgłoszeń i przekazywania ich dalej do realizacji. Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii zapewniła umieszczenie lokalizacji przejazdów, na mapach wykorzystywanych przez operatorów nr 112.