Czwartek, 1 października 2020

imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

RSS

Mundurowi podsumowali bezpieczeństwo w mieście

13.08.2019 00:00 sub

Więcej rowerzystów w stanie nietrzeźwym, mniej przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie i więcej fałszywych alarmów - tak w skrócie przedstawia się stan bezpieczeństwa na terenie Radlina za 2018 r.

RADLIN Ostatnie obrady radlińskich radnych były poświęcone tematowi bezpieczeństwa w mieście. Z tego powodu na tamtejszej sesji pojawili się przedstawiciele policji, straży miejskiej i straży pożarnej. - Mieszkańcy Radlina mogą czuć się bezpiecznie - mówili zgodnie.

Policyjne wskaźniki

W zeszłym roku radlińscy policjanci odnotowali 1939 interwencji. W tym czasie wylegitymowali 2183 osób. Mandatów karnych wypisali 330, a 841 osób otrzymało pouczenia. W 2018 r. na radlińskich drogach doszło do 153 zdarzeń. W tym znalazło się 141 kolizji i 12 wypadków. W ich wyniku nikt nie zginął, ale 13 osób zostało rannych. - Zatrzymaliśmy 10 kierowców w stanie nietrzeźwym i 8 po spożyciu alkoholu. Natomiast 31 rowerzystów poruszało w stanie nietrzeźwym, co jest znacznym wzrostem, ponieważ w 2017 r. odnotowaliśmy ich tylko 10 - poinformował nadkom. Tomasz Glenc, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Radlinie.

W obszarze kryminalnym ilość stwierdzonych przestępstw na terenie miasta zwiększyła się ze 154 w 2017 r. do 182 w roku ubiegłym. Ich wykrywalność plasuje się na podobnym poziomie wynoszącym około 73 proc. Natomiast zmniejszyła się liczba przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (m.in. kradzieże, niszczenie mienia, rozboje czy pobicia). Ze 80 w 2017 r., do 66 w roku ubiegłym. - Głównymi przestępstwami są kradzieże w sklepach, których dokonują mieszkańcy okolicznych miast, czy obywatele Czech - zauważył Tomasz Glenc.

Statystyki straży miejskiej

W wyniku realizacji zadań w zakresie ochrony i spokoju porządku publicznego radlińska straż miejska przeprowadziła 1011 interwencji. - Ujawniliśmy 743 wykroczenia. Z czego 233 sprawców zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 23 tys. zł. W stosunku do 446 sprawców wykroczeń zastosowaliśmy pouczenia - mówił Andrzej Porębski, komendant Straży Miejskiej w Radlinie. Funkcjonariusze przeprowadzili również 266 kontroli pod kątem spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania. W wyniku tych działań stwierdzili 10 wykroczeń, za które 7 właścicieli posesji zostało ukaranych mandatami karnymi.

Bezpieczeństwo pożarnicze

W 2018 r. na terenie Radlina doszło do 255 interwencji Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Na tę liczbę złożyło się 58 pożarów, 172 miejscowych zagrożeń i 25 alarmów fałszywych. W porównaniu do zeszłego roku ilość interwencji plasuje się na tym samym poziomie, jednak zwiększyła się ilość fałszywych alarmów. Działające na terenie miasta dwie jednostki OSP Głożyny i OSP Biertułtowy, kolejno brały udział w 83 i 86 interwencjach. W większości przypadków jednostki uczestniczyły w gaszeniu pożarów oraz usuwaniu gniazd szerszeni. - Mobilność tych jednostek znacznie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa tutejszych mieszkańców - podkreślił Krzysztof Ograbek, dowódca JRG w Rydułtowach. (juk)

  • Numer: 33 (978)
  • Data wydania: 13.08.19
Czytaj e-gazetę